Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca, O2 ra CaO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca (canxi) , O2 (oxi) ra CaO (canxi oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ca + 1/2O2CaO

Nhiệt độ: > 300 Điều kiện khác: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + O2 => CaO  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca (canxi) tác dụng vói O2 (oxi) tạo thành CaO (canxi oxit) ,trong điều kiện nhiệt độ > 300

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 CaS → Ca + S 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2KNO3 → 2KNO2 + O2 2H2O → 2H2 + O2 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Phương trình để tạo ra chất CaO (canxi oxit) ()

Ca(HCO3)2 → CaO + H2O + 2CO2 2CaSO4 → 2CaO + O2 + 2SO2 Ca + 1/2O2 → CaO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-02 06:11:16pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(