Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca, NH3 ra Ca3N2, CaH2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca (canxi) , NH3 (amoniac) ra Ca3N2 (canxi nitrua) , CaH2 (Canxi hidrua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca (canxi) tác dụng vói NH3 (amoniac) tạo thành Ca3N2 (canxi nitrua) ,trong điều kiện nhiệt độ 600 - 650

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 CaH2 → Ca + H2 CaC2 + H2 → C2H2 + Ca

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac) (ammonia)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 3H2 + N2 → 2NH3

Phương trình để tạo ra chất Ca3N2 (canxi nitrua) ()

3Ca + N2 → Ca3N2 N2 + 3CaH2 → Ca3N2 + 3H2 6Ca + 2NH3 → Ca3N2 + 3CaH2

Phương trình để tạo ra chất CaH2 (Canxi hidrua) (calcium hydride)

H2 + CaCl2 → 2HCl + CaH2 Ca + H2 → CaH2 6Ca + 2NH3 → Ca3N2 + 3CaH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 02:23:19am