Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca, N2 ra Ca3N2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca (canxi) , N2 (nitơ) ra Ca3N2 (canxi nitrua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

3Ca + N2Ca3N2

Nhiệt độ: 200 - 450°C Điều kiện khác: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + N2 => Ca3N2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca (canxi) tác dụng vói N2 (nitơ) tạo thành Ca3N2 (canxi nitrua) ,trong điều kiện nhiệt độ 200 - 450

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 CaC2 → 2C + Ca CaC2 + H2 → C2H2 + Ca

Phương trình để tạo ra chất N2 (nitơ) (nitrogen)

NH4NO2 → 2H2O + N2 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất Ca3N2 (canxi nitrua) ()

3Ca + N2 → Ca3N2 N2 + 3CaH2 → Ca3N2 + 3H2 6Ca + 2NH3 → Ca3N2 + 3CaH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 03:23:02pm