Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH4 ra C2H2, H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH4 (metan) ra C2H2 (Axetilen) , H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2CH4C2H2 + 2H2

Nhiệt độ: 1500°C Điều kiện khác: làm lạnh nhanh.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 => C2H2 + H2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành C2H2 (Axetilen) ,trong điều kiện nhiệt độ 1500

Phương trình để tạo ra chất CH4 (metan) (methane)

C + 2H2 → CH4 2NaOH + CH2(COONa)2 → CH4 + 2Na2CO3 CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất C2H2 (Axetilen) (acetylene)

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 2CH4 → C2H2 + 2H2 CaC2 + H2SO4 → C2H2 + CaSO4

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

C6H12 → C6H6 + H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 12:36:52pm