Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH4, Cl2 ra HCl, CH2Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH4 (metan) , Cl2 (clo) ra HCl (axit clohidric) , CH2Cl2 (Diclo Methan) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH4 + 2Cl22HCl + CH2Cl2

Điều kiện khác: Ánh sáng khuyếch tán

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => HCl + CH2Cl2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH4 (metan) tác dụng vói Cl2 (clo) tạo thành HCl (axit clohidric)

Phương trình để tạo ra chất CH4 (metan) (methane)

C + 2H2 → CH4 2NaOH + CH2(COONa)2 → CH4 + 2Na2CO3 CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH CuCl2 → Cl2 + Cu 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Phương trình để tạo ra chất CH2Cl2 (Diclo Methan) (dichloromethane)

CH4 + 2Cl2 → 2HCl + CH2Cl2 CH3Cl + Cl2 → HCl + CH2Cl2 2CH4 + 2Cl2 + O2 → 2H2O + 2CH2Cl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:32:44pm