Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH4, Cl2 ra CH3Cl, HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH4 (metan) , Cl2 (clo) ra CH3Cl (metyl clorua) , HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  

Phương trình số #3

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 07:41:54pm