Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3OH, CH2=C(CH3)COOH ra CH2=C(CH3)COOCH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3OH (metanol) , CH2=C(CH3)COOH (Axit methacrylic) ra CH2=C(CH3)COOCH3 (Methyl methacrylate) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH3OH + CH2=C(CH3)COOHCH2=C(CH3)COOCH3

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: H+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + CH2=C(CH3)COOH => CH2=C(CH3)COOCH3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH3OH (metanol) tác dụng vói CH2=C(CH3)COOH (Axit methacrylic) tạo thành CH2=C(CH3)COOCH3 (Methyl methacrylate) ,trong điều kiện nhiệt độ t0 ,trong điều kiện chất xúc tác H+

Phương trình để tạo ra chất CH3OH (metanol) (methanol)

CO + 2H2 → CH3OH KOH + HCOOCH3 → CH3OH + HCOOK NaOH + CH2=CHCOO-CH3 → CH3OH + CH2=CHCOONa

Phương trình để tạo ra chất CH2=C(CH3)COOH (Axit methacrylic) (Methacrylic acid; alpha-Methylacrylic acid; 2-Methyl-2-propenoic acid; 2-Methylacrylic acid; 2-Methylpropenoic acid)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất CH2=C(CH3)COOCH3 (Methyl methacrylate) (Methyl methacrylate; Methyl isopropenoate; 2-Methyl-2-propenoic acid methyl; NA-1247; RCRA waste number U-162; NCI-C-50680; MMA; 2-Methylpropenoic acid methyl ester; Methacrylic acid methyl ester; 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester; Methyl methacrylate monomer; 2-Methylpropenoic acid methyl; 2-Methylacrylic acid methyl; Methacrylic acid methyl; 2-Methylenepropanoic acid methyl)

CH3OH + CH2=C(CH3)COOH → CH2=C(CH3)COOCH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 11:04:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(