Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3Cl, Na ra C2H6, NaCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3Cl (metyl clorua) , Na (natri) ra C2H6 (etan) , NaCl (Natri Clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH3Cl (metyl clorua) tác dụng vói Na (natri) tạo thành C2H6 (etan) ,trong điều kiện nhiệt độ Nhiệt độ

Phương trình để tạo ra chất CH3Cl (metyl clorua) (methyl chloride)

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH3OH + HCl → CH3Cl + H2O

Phương trình để tạo ra chất Na (natri) (sodium)

C + 6NaOH → 3H2 + 2Na + 2Na2CO3 2NaCl → Cl2 + 2Na 4NaOH → 2H2O + 4Na + O2

Phương trình để tạo ra chất C2H6 (etan) (ethane)

C4H10 → C2H4 + C2H6 C2H4 + H2 → C2H6 2CH3Cl + Na → C2H6 + 2NaCl

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

Cl2 + 2Na → 2NaCl HCl + NaOH → H2O + NaCl BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 04:06:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(