Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH2=CH-CH=CH2 ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

nCH2=CH-CH=CH2(-CH2-CH=CH-CH2-)n

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna) ,trong điều kiện nhiệt độ t0 ,trong điều kiện chất xúc tác xt, p

Phương trình để tạo ra chất CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) (1,3-Butadiene)

2CH3CH2OH → H2 + H2O + CH2=CH-CH=CH2 2C2H5OH → H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2

Phương trình để tạo ra chất (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna) ()

nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 06:26:28pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(