Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H6, Cl2 ra C6H5Cl, HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H6 (benzen) , Cl2 (clo) ra C6H5Cl (clorua benzen) , HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C6H6 (benzen) tác dụng vói Cl2 (clo) tạo thành C6H5Cl (clorua benzen) ,trong điều kiện chất xúc tác Bột sắt (Fe).

Phương trình để tạo ra chất C6H6 (benzen) (benzene)

C6H12 → C6H6 + H2 3C2H2 → C6H6 NaOH + C6H5COONa → C6H6 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH CuCl2 → Cl2 + Cu 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

Phương trình để tạo ra chất C6H5Cl (clorua benzen) ()

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 03:41:42pm