Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5CH2OH, SOCl2 ra HCl, SO2, C6H5CH2Cl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5CH2OH (Benzyl alcohol) , SOCl2 (Thionyl clorua) ra HCl (axit clohidric) , SO2 (lưu hùynh dioxit) , C6H5CH2Cl (Benzyl clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C6H5CH2OH (Benzyl alcohol) tác dụng vói SOCl2 (Thionyl clorua) tạo thành HCl (axit clohidric) C6H5CH2Cl (Benzyl clorua)

Phương trình để tạo ra chất C6H5CH2OH (Benzyl alcohol) (benzyl alcohol)

NaOH + CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 → C6H5CH2OH + CH3CH2COONa C6H5CH3 → C6H5CH2OH C6H5COOH → C6H5CH2OH

Phương trình để tạo ra chất SOCl2 (Thionyl clorua) (thionyl chloride)

SO2 + CCl4 → COCl2 + SOCl2 O2 + 2SCl2 → 2SOCl2 SO3 + SCl2 → SO2 + SOCl2

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl Cl2 + H2S → 2HCl + S

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

Phương trình để tạo ra chất C6H5CH2Cl (Benzyl clorua) (Benzyl chloride; (Chloromethyl)benzene; NCIC-06360; RCRA waste number P-028; omega-Chlorotoluene; Chloromethylbenzene; alpha-Chlorotoluene; Phenyl(chloro)methane; 1-(Chloromethyl)benzene; 1-Chloromethylbenzene; Chloro(phenyl)methane; Chlorophenylmethane)

Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl C6H5CH2OH + SOCl2 → HCl + SO2 + C6H5CH2Cl

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:29:53am