Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H12O6, Cu(OH)2 ra H2O, (C6H11O6)2Cu

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) , Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra H2O (nước) , (C6H11O6)2Cu (phức đồng - glucozo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2C6H12O6 + Cu(OH)22H2O + (C6H11O6)2Cu

Điều kiện khác: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu  

Phương trình số #2

Cu(OH)2 + 2C6H12O62H2O + (C6H11O6)2Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + C6H12O6 => H2O + (C6H11O6)2Cu  

Phương trình số #3

2C6H12O6 + Cu(OH)22H2O + (C6H11O6)2Cu

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 10:53:05pm