Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H12 ra C6H6, H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H12 (xiclohexan) ra C6H6 (benzen) , H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H12C6H6 + H2

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12 => C6H6 + H2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành C6H6 (benzen) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ ,trong điều kiện chất xúc tác xúc tác

Phương trình để tạo ra chất C6H12 (xiclohexan) (cyclohexane)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất C6H6 (benzen) (benzene)

C6H12 → C6H6 + H2 3C2H2 → C6H6 NaOH + C6H5COONa → C6H6 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2 C6H12 → C6H6 + H2 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:19:31am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(