Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C2H5OH ra H2, H2O, CH2=CH-CH=CH2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra H2 (hidro) , H2O (nước) , CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2C2H5OHH2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2

Nhiệt độ: 450°C Xúc tác: Al2O3, Cr2O3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH => H2 + H2O + CH2=CH-CH=CH2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2 (hidro) CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) ,trong điều kiện nhiệt độ 450 ,trong điều kiện chất xúc tác Al2O3, Cr2O3

Phương trình để tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic) ((c2h5)2nh diethylamine)

C2H4 + H2O → C2H5OH CH3CHO + H2O → C2H5OH C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2 C6H12 → C6H6 + H2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

Phương trình để tạo ra chất CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) (1,3-Butadiene)

2CH3CH2OH → H2 + H2O + CH2=CH-CH=CH2 2C2H5OH → H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 08:29:14pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(