Xin vui lòng đợi trong giây lát


2C2H5OHH2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2
(dung dịch) (khí) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
2 1 2 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: 450°C Xúc tác: Al2O3, Cr2O3

Cách thực hiện phản ứng

Nung nóng C2H5OH ở 450 độ C.

Hiện tượng nhận biết

Có khí thoát ra.

Câu hỏi minh họa

Câu 1. Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.


A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Alcohol

Khi đun rượu C2H5OH ở nhiệt độ 450°C cân xúc tác gì để tạo ra butan-1,3d9ien.


A. Al2O3, Cr2O3
B. Ni, Zn
C. Zn, Cr2O3
D. Ni, Cr2O3

Xem đáp án câu 2

Đóng góp nội dung

Nếu thấy phương trình này còn thiếu nội dung, bạn hãy điền vào form này, chúng mình sẽ xem và thêm nội dung vào trong thời gian sớm nhất.


Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2 (hidro) CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) ,trong điều kiện nhiệt độ 450 ,trong điều kiện chất xúc tác Al2O3, Cr2O3

Phương trình để tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic)

C6H12O6 => C2H5OH + CO2 C6H12O6 => C2H5OH + CO2 HNO2 + C2H5NH2 => C2H5OH + H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro)

C4H10 => C4H8 + H2 H2O + Na => H2 + NaOH C2H6 => C2H4 + H2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien)

C2H5OH => H2 + H2O + CH2=CH-CH=CH2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D