Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C2H5OH, (CH3CO)2O ra CH3COOH, CH3COOC2H5

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) , (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) ra CH3COOH (acid acetic) , CH3COOC2H5 (Etyl axetat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C2H5OH + (CH3CO)2OCH3COOH + CH3COOC2H5

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + (CH3CO)2O => CH3COOH + CH3COOC2H5  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C2H5OH (rượu etylic) tác dụng vói (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) tạo thành CH3COOH (acid acetic) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ

Phương trình để tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic) ((c2h5)2nh diethylamine)

C2H4 + H2O → C2H5OH C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 CH3CHO + H2O → C2H5OH

Phương trình để tạo ra chất (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) (Acetic oxide; Acetyl oxide; Acetic anhydride; Acetic acid anhydride; Bisacetic acid anhydride; Diacetic anhydride; Acetic acid acetyl ester; Bisacetic anhydride; Acetylacetate; 3-Oxapentane-2,4-dione)

2CH3CHO + O2 → H2O + (CH3CO)2O CO + CH3COOCH3 → H2O + (CH3CO)2O 2CH3COOH → H2O + (CH3CO)2O

Phương trình để tạo ra chất CH3COOH (acid acetic) (ethanoic acid)

C2H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC2H5 2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COOH + H2O

Phương trình để tạo ra chất CH3COOC2H5 (Etyl axetat) ()

C2H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC2H5 CH3COOH + C2H5ONa → NaOH + CH3COOC2H5 C2H5OH + CH3COOCH3 → H2O + CH3COOC2H5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 02:18:28am