Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C, Cl2, ZrSiO4 ra CO, SiCl4, ZrCl4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C (cacbon) , Cl2 (clo) , ZrSiO4 (Zirconi(IV) silicat) ra CO (cacbon oxit) , SiCl4 (Silic tetraclorua) , ZrCl4 (Zirconi tetraclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

4C + 4Cl2 + ZrSiO44CO + SiCl4 + ZrCl4

Nhiệt độ: 850 - 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cl2 + ZrSiO4 => CO + SiCl4 + ZrCl4  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C (cacbon) tác dụng vói Cl2 (clo) ZrSiO4 (Zirconi(IV) silicat) tạo thành CO (cacbon oxit) ZrCl4 (Zirconi tetraclorua) ,trong điều kiện nhiệt độ 850 - 1000

Phương trình để tạo ra chất C (cacbon) (carbon)

2Mg + CO2 → C + 2MgO 2H2 + CO2 → C + 2H2O C2H2 + Cl2 → C + 2HCl

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH FeCl2 → Cl2 + Fe CuCl2 → Cl2 + Cu

Phương trình để tạo ra chất ZrSiO4 (Zirconi(IV) silicat) (Zirconium(IV) silicate; Silicic acid zirconium(IV) salt)

2HCl + Na4SiO4 + ZrCl2O → H2O + 4NaCl + ZrSiO4

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + Cu2O → CO + 2Cu C + CaO → CaC2 + CO

Phương trình để tạo ra chất SiCl4 (Silic tetraclorua) (silicon tetrachloride)

2Cl2 + Si → SiCl4 2Cl2 + SiC → C + SiCl4 4Cl2 + 2SiO → O2 + 2SiCl4

Phương trình để tạo ra chất ZrCl4 (Zirconi tetraclorua) (Zirconium tetrachloride; Zirconium(IV) chloride; Zirconium chloride(ZrCl4); Zirconium(IV) tetrachloride; Tetrachlorozirconium(IV))

2ZrCl2O → ZrCl4 + ZrO2 4C + 4Cl2 + ZrSiO4 → 4CO + SiCl4 + ZrCl4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:05:18am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(