Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C, B2O3 ra CO, B4C

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C (cacbon) , B2O3 (Boron trioxit) ra CO (cacbon oxit) , B4C (Bo cacbua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C (cacbon) tác dụng vói B2O3 (Boron trioxit) tạo thành CO (cacbon oxit) ,trong điều kiện nhiệt độ 2400

Phương trình để tạo ra chất C (cacbon) (carbon)

2H2 + CO2 → C + 2H2O 2Mg + CO2 → C + 2MgO H2SO4 + C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O

Phương trình để tạo ra chất B2O3 (Boron trioxit) (boron oxide)

3H2O + 2B → 3H2 + B2O3 3SiO2 + 4B → 3Si + 2B2O3 3O2 + B2H6 → 3H2O + B2O3

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + CaO → CaC2 + CO C + Cu2O → CO + 2Cu

Phương trình để tạo ra chất B4C (Bo cacbua) (boron carbide)

7C + 2B2O3 → 6CO + B4C C + 4B → B4C 4Al + C + 2B2O3 → 2Al2O3 + B4C

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:54:55am