Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Br2, C2H4 ra C2H4Br2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Br2 (brom) , C2H4 (etilen (eten)) ra C2H4Br2 (etyl bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Br2 (brom) tác dụng vói C2H4 (etilen (eten)) tạo thành C2H4Br2 (etyl bromua)

Phương trình để tạo ra chất Br2 (brom) (bromine)

8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaBr → 5Br2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl 2AgBr → 2Ag + Br2

Phương trình để tạo ra chất C2H4 (etilen (eten)) (ethylene)

C2H6 → C2H4 + H2 C2H5Cl → C2H4 + HCl 2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất C2H4Br2 (etyl bromua) (EDB; Nephis; Bromofume; Soilbrom-85; Dowfume W-85; 1,2-Dibromoethane; sym-Dibromoethane; Ethylene dibromide; Soilbrom-90EC; Soilbrome-85; Soilbrom-100; Dowfume W-90; Dowfume-40; Dowfume W-8; Dowfume EDB; DBE; Glycol dibromide; NCI-C-00522; Iscobrome D; Glycol bromide; Pestmaster EDB-85; Dowfume W-100; Soilbrom-90; RCRA waste number U-067; ENT-15349; Soilbrom-40; E-D-BEE; EDB-85; Soilbrom; Soilfume; Fumo-gas; Sanhyuum; Nefis; Aadibroom; Ethylene bromide)

Br2 + C2H4 → C2H4Br2 Br2 + C2H5OH → C2H4Br2 + H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-09-25 08:38:13pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(