Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ BaO, Si ra Ba, BaSiO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ BaO (Bari oxit) , Si (silic) ra Ba (Bari) , BaSiO3 (Bari metasilicat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho BaO (Bari oxit) tác dụng vói Si (silic) tạo thành Ba (Bari) ,trong điều kiện nhiệt độ 1200

Phương trình để tạo ra chất BaO (Bari oxit) (barium oxide)

2Ba(NO3)2 → 2BaO + 4NO2 + O2 2BaSO4 → 2BaO + O2 + 2SO2 C + BaCO3 → BaO + 2CO

Phương trình để tạo ra chất Si (silic) (silicon)

2Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2 2C + SiO2 → 2CO + Si 2Mg + SiO2 → Si + 2MgO

Phương trình để tạo ra chất Ba (Bari) (barium)

BaCl2 → Cl2 + Ba Zn + BaSO4 → ZnSO4 + Ba Fe + BaSO4 → Ba + FeSO4

Phương trình để tạo ra chất BaSiO3 (Bari metasilicat) (Barium metasilicate; Metasilicic acid barium salt)

3BaO + Si → 2Ba + BaSiO3 BaO + SiO2 → BaSiO3 BaCl2 + K2SiO3 → 2KCl + BaSiO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 07:28:51pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(