Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ BaCl2, H2O ra H2, Ba(ClO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ BaCl2 (Bari clorua) , H2O (nước) ra H2 (hidro) , Ba(ClO3)2 (Bari clorat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

BaCl2 + 6H2O6H2 + Ba(ClO3)2

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + H2O => H2 + Ba(ClO3)2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho BaCl2 (Bari clorua) tác dụng vói H2O (nước) tạo thành H2 (hidro)

Phương trình để tạo ra chất BaCl2 (Bari clorua) (barium chloride)

2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2 Cl2 + Ba → BaCl2 2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O + 2NH3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Phương trình để tạo ra chất Ba(ClO3)2 (Bari clorat) (barium chlorate)

BaCl2 + 6H2O → 6H2 + Ba(ClO3)2 Ba(ClO3)2.H2O → H2O + Ba(ClO3)2 Ba(OH)2 + 2NH4ClO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(ClO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 04:34:42pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(