Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(ClO3)2.H2O ra H2O, Ba(ClO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(ClO3)2.H2O (Bari clorat monohidrat) ra H2O (nước) , Ba(ClO3)2 (Bari clorat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ba(ClO3)2.H2OH2O + Ba(ClO3)2

Nhiệt độ: 120°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(ClO3)2.H2O => H2O + Ba(ClO3)2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ 120 ,trong điều kiện áp xuất chân không

Phương trình để tạo ra chất Ba(ClO3)2.H2O (Bari clorat monohidrat) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Phương trình để tạo ra chất Ba(ClO3)2 (Bari clorat) (barium chlorate)

Ba(ClO3)2.H2O → H2O + Ba(ClO3)2 BaCl2 + 6H2O → 6H2 + Ba(ClO3)2 Ba(OH)2 + 2NH4ClO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(ClO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 11:00:41am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(