Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ B2H6 ra H2, B

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ B2H6 (Diboran) ra H2 (hidro) , B (Bo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2 (hidro) ,trong điều kiện nhiệt độ 300-550

Phương trình để tạo ra chất B2H6 (Diboran) (diborane)

H2SO4 + 2NaBH4 → 2H2 + Na2SO4 + B2H6 2HCl + 2LiBH4 → 2H2 + 2LiCl + B2H6 2BCl3 + 6LiBH4 → 6LiCl + 4B2H6

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 C2H6 → C2H4 + H2 2H2O → 2H2 + O2

Phương trình để tạo ra chất B (Bo) (boron)

2Al + B2O3 → Al2O3 + 2B NaBH4 → 2H2 + Na + B 2NaBH4 → 3H2 + 2NaH + 2B

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 12:27:31am