Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ AlBr3, CCl4 ra AlCl3, CBr4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ AlBr3 (Nhôm bromua) , CCl4 (Cacbon tetraclorua) ra AlCl3 (Nhôm clorua) , CBr4 (Cacbon tetrabromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho AlBr3 (Nhôm bromua) tác dụng vói CCl4 (Cacbon tetraclorua) tạo thành AlCl3 (Nhôm clorua)

Phương trình để tạo ra chất AlBr3 (Nhôm bromua) (Aluminium bromide)

2Al + 3Br2 → 2AlBr3 2Al + 6HBr → 3H2 + 2AlBr3 Al(OH)3 + HBr → H2O + AlBr3

Phương trình để tạo ra chất CCl4 (Cacbon tetraclorua) (tetrachloromethane)

CH4 + 4Cl2 → 4HCl + CCl4 CH4 + 2Cl2 + O2 → 2H2O + CCl4 Cs2S + 2S2Cl2 → 6Fe(NO3)2 + CCl4

Phương trình để tạo ra chất AlCl3 (Nhôm clorua) (aluminium chloride)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu Al + 3FeCl3 → AlCl3 + 3FeCl2

Phương trình để tạo ra chất CBr4 (Cacbon tetrabromua) (Tetrabromomethane; Carbon tetrabromide)

4AlBr3 + 3CCl4 → 4AlCl3 + 3CBr4 2Br2 + C → CBr4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 11:53:09am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(