Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế SiCl4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế SiCl4 (Silic tetraclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Cl2 + Si → SiCl4

Nhiệt độ: 340- 420°C Điều kiện khác: trong dòng của Argon

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Si => SiCl4  

Phương trình số #2

2Cl2 + SiC → C + SiCl4

Nhiệt độ: 600 - 1200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + SiC => C + SiCl4  

Phương trình số #3

4Cl2 + 2SiO → O2 + 2SiCl4

Nhiệt độ: 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + SiO => O2 + SiCl4  

Phương trình số #4

4C + 4Cl2 + ZrSiO44CO + SiCl4 + ZrCl4

Nhiệt độ: 850 - 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cl2 + ZrSiO4 => CO + SiCl4 + ZrCl4  

Phương trình số #5

4HCl + SiO24H2O + SiCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + SiO2 => H2O + SiCl4  

Phương trình số #6

Si + 4NOCl → 4NO + SiCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Si + NOCl => NO + SiCl4  

Phương trình số #7

2C + 2Cl2 + SiO22CO + SiCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cl2 + SiO2 => CO + SiCl4  

Phương trình số #8

HCl + Si → 2H2 + SiCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Si => H2 + SiCl4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 04:12:57am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(