Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Na3N

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Na3N (Natri nitrua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

N2 + 6Na → 2Na3N

Nhiệt độ: 100°C Điều kiện khác: tia lửa điện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + Na => Na3N  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho N2 (nitơ) tác dụng vói Na (natri) tạo thành Na3N (Natri nitrua) ,trong điều kiện nhiệt độ 100

Phương trình để tạo ra chất N2 (nitơ) (nitrogen)

NH4NO2 → 2H2O + N2 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất Na (natri) (sodium)

C + 6NaOH → 3H2 + 2Na + 2Na2CO3 2NaCl → Cl2 + 2Na 4NaOH → 2H2O + 4Na + O2

Phương trình để tạo ra chất Na3N (Natri nitrua) (Sodium nitride)

N2 + 6Na → 2Na3N

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:42:39am