Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CdS

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CdS (Cadmi sunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2S + Cd(NO3)22HNO3 + CdS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Cd(NO3)2 => HNO3 + CdS  

Phương trình số #3

3S + 2CdO → SO2 + 2CdS

Nhiệt độ: 490-510°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + CdO => SO2 + CdS  

Phương trình số #4

SO2 + 3Cd → 2CdO + CdS

Nhiệt độ: 600 - 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2 + Cd => CdO + CdS  

Phương trình số #5

H2S + CdSO4H2SO4 + CdS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + CdSO4 => H2SO4 + CdS  

Phương trình số #6

CdCl2 + Na2S → 2NaCl + CdS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CdCl2 + Na2S => NaCl + CdS  

Phương trình số #7

CdCl2 + H2S → 2HCl + CdS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CdCl2 + H2S => HCl + CdS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:09:28am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(