Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ca3N2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ca3N2 (canxi nitrua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3Ca + N2Ca3N2

Nhiệt độ: 200 - 450°C Điều kiện khác: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + N2 => Ca3N2  

Phương trình số #2

N2 + 3CaH2Ca3N2 + 3H2

Nhiệt độ: > 1000

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + CaH2 => Ca3N2 + H2  

Phương trình số #3

6Ca + 2NH3Ca3N2 + 3CaH2

Nhiệt độ: 600 - 650°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + NH3 => Ca3N2 + CaH2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 03:26:02pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(