Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế C6H5CHCH2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế C6H5CHCH2 (Styren) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2 (hidro)

Phương trình để tạo ra chất C6H5CH2CH3 (Etylbenzen) (Ethylbenzene; Phenylethane; 1-Ethylbenzene; 3-Ethylbenzene; 1-Phenylethane; Ethylbenzol)

C6H6 + CH2=CH2 → C6H5CH2CH3 H2 + C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3 C6H6 + C2H5Cl → HCl + C6H5CH2CH3

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH C2H6 → C2H4 + H2

Phương trình để tạo ra chất C6H5CHCH2 (Styren) (Styrol; Styrene; Cinnamol; Cinnamene; Styrolene; Vinylbenzene; Ethenylbenzene; Phenylethylene; NCI-C-02200; Vinylbenzol; Styrole; 1-Phenylethene; Phenylethene; (Ethenyl)benzene; 1-Ethenylbenzene; 1-Vinylbenzene; Styrene monomer)

C6H5CH2CH3 → H2 + C6H5CHCH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 10:31:23pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(