Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế BaS4O6

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế BaS4O6 (Barium Tetrathionate) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho BaCl2 (Bari clorua) tác dụng vói Na2S4O6 (Natri tetrathionat) tạo thành NaCl (Natri Clorua)

Phương trình để tạo ra chất BaCl2 (Bari clorua) (barium chloride)

2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2 MgCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Mg(OH)2 3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3

Phương trình để tạo ra chất Na2S4O6 (Natri tetrathionat) (Sodium tetrathionate; Tetrathionic acid disodium salt)

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6 I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6 2Na2S2O3 + H2S2O8 → H2SO4 + Na2SO4 + Na2S4O6

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

HCl + NaOH → H2O + NaCl Cl2 + 2Na → 2NaCl 2HCl + Na2CO3 → H2O + 2NaCl + CO2

Phương trình để tạo ra chất BaS4O6 (Barium Tetrathionate) (Barium Tetrathionate)

BaCl2 + Na2S4O6 → 2NaCl + BaS4O6

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:08:41pm