Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có AgI là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có AgI (Bạc iotua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2AgI2Ag + I2

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgI => Ag + I2  

Phương trình số #3

KOH + 2AgIAg2O + HI + KI

Nhiệt độ: > 150

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + AgI => Ag2O + HI + KI  

Phương trình số #4

AgI + 2KCN → KI + KAg(CN)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgI + KCN => KI + KAg(CN)2  

Phương trình số #5

2Na2S2O3 + AgINaI + Na3[Ag(S2O3)2]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S2O3 + AgI => NaI + Na3[Ag(S2O3)2]  

Phương trình số #6

16NH3 + 10S + 12AgI6Ag2S + 12NH4I + S4N4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + S + AgI => Ag2S + NH4I + S4N4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:39:08am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(