Advertisement
Advertisement
Advertisement

Thù hình

Giới thiệu khái niệm

Chi tiết khái niệm

Thù hình (allotropy) là hiện tượng một nguyên tố hóa học hiện diện ở các dạng đơn chất khác nhau. Các đơn chất khác nhau của một nguyên tố được gọi là các dạng thù hình (allotrope).

Thí dụ: Oxi (O2), ozon (O3), tetraoxi (O4) là ba dạng thù hình của nguyên tố oxi (oxigen, oxygen, O). Photpho trắng, photpho đỏ, photpho đen là ba dạng thù hình của nguyên tố photpho (phosphor, phosphorus, P).

Graphit (than chì), kim cương, mồ hóng (bồ hóng, lọ nghẹ, than vô định hình), fuleren (fullerene, C60) là bốn dạng thù của nguyên tố cacbon (carbon, C). Nguyên tố lưu huỳnh (sulphur, S) có nhiều dạng thù hình nhất, khoảng 30 dạng thù hình, như S8; S7; S6; S12; S18; ...

Tìm hiểu thêm Thù hình

Xem thêm các khái niệm liên quan

Hỗn hống (Amalgam)

Xem chi tiết

Khối lượng ion

Xem chi tiết


Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân Bất kính với thầy cô, Quả Lời nói không ai lắng nghe

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(