Chủ đề: Phản ứng trùng hợp - Trang 1

Phản ứng trùng hợp hay còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi là phản ứng tạo thành polymer có mắt xích cơ bản - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phản ứng trùng hợp (addition polymerization) hay còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi là phản ứng tạo thành polymer có mắt xích cơ bản cấu tạo tương tự với monomer tham gia phản ứng.

Phương trình số #2

CH2=CHCl → (-CH2-CH-Cl-)n

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: p, xt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH2=CHCl => (-CH2-CH-Cl-)n  

Phương trình số #3

nCF2=CF2(-CF2-CF2-)n

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: p, xt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CF2=CF2 => (-CF2-CF2-)n  

Advertisement

Phương trình số #4

nCH2=CH-Cl → (-CH2CHCl-)n

Nhiệt độ: nhiệt độ cao Áp suất: áp suất cao Xúc tác: Peoxit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH2=CH-Cl => (-CH2CHCl-)n  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:49:11am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(