Chủ đề: Phản ứng clo hoá - Trang 1

Phương pháp Clo hóa là sử dụng khí Clo mới sinh tác dụng trực tiếp với đối tượng cần Clo hóa - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phương pháp Clo hóa là sử dụng khí Clo mới sinh (khí Clo mới sinh có khả năng hoạt hóa rất cao hơn hẳn khí Clo đã được cất giữ trong các bình chứa một thời gian) tác dụng trực tiếp với đối tượng cần Clo hóa như các kim loại, oxit kim loại hoặc các hợp chất hữu cơ (benzen, toluen...), với nước, bazơ,...

Phương trình số #2

CH3Cl + Cl2HCl + CH2Cl2

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3Cl + Cl2 => HCl + CH2Cl2  

Phương trình số #3

2Cl2 + CH2Cl2HCl + CHCl3

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CH2Cl2 => HCl + CHCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  

Phương trình số #5

Cl2 + CHCl3HCl + CCl4

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CHCl3 => HCl + CCl4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 09:17:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(