Chủ đề: Chất Hữu Cơ - Trang 1

Hợp chất hóa học mà các phân tử của chúng có chứa cacbon - Cập nhật 2021

Định nghĩa phân loại

Các hợp chất hữu cơ là một lớp lớn của các hợp chất hóa học mà các phân tử của chúng có chứa cacbon. Các hợp chất hữu cơ có thể có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc do các phản ứng nhân tạo.

(C12H21O11)2Cu

công thức rút gọn C24H42CuO22


phức hợp đồng saccarozo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 746.1231

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (C12H21O11)2Cu

(C12H21O11)2Cu

công thức rút gọn C24H42CuO22


phức hợp đồng saccarozo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 746.1231

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (C12H21O11)2Cu

(C17H31COO)3C3H5

công thức rút gọn C57H98O6


Tripanmitin

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 879.3844

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (C17H31COO)3C3H5

(C12H21O11)2Cu

công thức rút gọn C24H42CuO22


phức hợp đồng saccarozo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 746.1231

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (C12H21O11)2Cu

(CH3)2CHCOOH

công thức rút gọn C4H8O2


Axit isobutiric

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 88.1051

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2CHCOOH

(C2H4(OH)O)2Cu

công thức rút gọn C4H10CuO4


Phức hợp đồng etylenglicol

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 185.6658

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (C2H4(OH)O)2Cu

CH3-CH=CH-COOH

công thức rút gọn


Axit crotonic

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3-CH=CH-COOH

CH3(CH2)3-COOH

công thức rút gọn


Axit valeric

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3(CH2)3-COOH

(-CH(C6H5)-CH2-)n

công thức rút gọn


poli (styren) hay nhựa PS

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1

Màu sắc Nhựa PS là loại nhựa cứng trong suốt,không mùi,không vị,khi cháy ngọn lửa không ổn định. Vì vật liệu PS là loại vật liệu không màu nên rất dễ tạo màu , hình thức bên ngoài đẹp dễ gia công bằng nhiều phương pháp như ép và ép phun.

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (-CH(C6H5)-CH2-)n

(-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n

công thức rút gọn


polychloroprene hay CR

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Màu sắc Cao su cloropren có đặc tính động lực tuyệt vời và chống cháy tốt, kết hợp với khả năng kháng dầu vừa phải.

Trạng thái thông thường Chúng cũng chống lại ozone và thời tiết. Các tính chất cơ học của CR tốt hơn so với hầu hết các loại cao su tổng hợp khác.

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n

(C2H5)2O

công thức rút gọn C4H10O


Diethyl ether

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.1216

Khối lượng riêng (kg/m3) 0.7134

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 34.6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (C2H5)2O

(C2H5O)2Mg

công thức rút gọn C4H10MgO2


Magnesium diethoxide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 114.4260

Màu sắc Các hạt màu trắng đến trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn dễ cháy.

Nhiệt độ sôi (°C) 270

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (C2H5O)2Mg

(C6H10O5)n

công thức rút gọn C6H10NO5


Dextrin

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 176.1473

Màu sắc Bột màu trắng hoặc vàng

Trạng thái thông thường Dextrin là các bột trắng, vàng, hoặc nâu tan trong nước một phần hoặc toàn bộ, mang lại các giải pháp quang học hoạt tính có độ nhớt thấp. Hầu hết chúng có thể được phát hiện bằng dung dịch iốt, tạo màu đỏ; người ta phân biệt erythrodextrin (dextrin có mà

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (C6H10O5)n

(CH2CH2)O

công thức rút gọn C2H4O


Ethylene oxide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 44.0526

Khối lượng riêng (kg/m3) 882

Màu sắc không màu, không mùi, dễ cháy, độc hại với mùi ngọt như ether

Trạng thái thông thường khí/lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 10.6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH2CH2)O

(CH3)2-N-N=O

công thức rút gọn


Dimethylnitrosamine

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.0048

Màu sắc dễ cháy, màu vàng, có mùi đặc trưng

Trạng thái thông thường lỏng,

Nhiệt độ sôi (°C) 154

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2-N-N=O

(CH3)2CHCH2CH=O

công thức rút gọn


3-metylbutanal

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 0.7977

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 92.5

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -51

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2CHCH2CH=O

(CH3)2C2O4

công thức rút gọn C4H6O4


Đimetyl oxalat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 118.0880

Màu sắc không màu hoặc trắng hòa tan trong nước.

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 163.5

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 54.3

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2C2O4

(CH3)2C(OH)CN

công thức rút gọn C4H7NO


Acetone cyanohydrin

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 85.1045

Khối lượng riêng (kg/m3) 932

Màu sắc không màu.

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 95

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -19

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2C(OH)CN

(CH3)2NH

công thức rút gọn C2H7N


Dimethylamine

Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 45.0837

Khối lượng riêng (kg/m3) 670

Màu sắc không màu, dễ bắt cháy với mùi khai

Trạng thái thông thường dạng khí

Nhiệt độ sôi (°C) 7

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2NH

(CH3)2NNH2

công thức rút gọn C2H8N2


1,1-Dimetylhydrazin

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 60.0983

Khối lượng riêng (kg/m3) 793

Màu sắc không màu, có mùi sắc, giống như amoniac, đặc trưng cho các amin hữu cơ

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 63

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -58

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2NNH2

(CH3)3C6H3

công thức rút gọn C9H12


Mesitylene

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.1916

Màu sắc trong suốt, không màu

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 164

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -44

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)3C6H3

(CH3)3CNH2

công thức rút gọn C4H11N


tert-Butylamin

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 73.1368

Khối lượng riêng (kg/m3) 0.6958

Màu sắc không màu trong suốt có mùi giống như amoniac

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 45

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -72.65

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)3CNH2

(CH3)3CCOOH

công thức rút gọn C5H10O2


Axit pivalic

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 102.1317

Khối lượng riêng (kg/m3) 905

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 163

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 35

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)3CCOOH

(CH3)3N

công thức rút gọn C3H9N


trimetyl amin

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 59.1103

Khối lượng riêng (kg/m3) 670

Màu sắc không màu với mùi giống như cá ở nồng độ thấp chuyển thành mùi giống như amoniac ở nồng độ cao hơn

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) 2.87

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -117.08

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)3N

(CH3COO)2Fe

công thức rút gọn C4H6FeO4


Sắt(II) axetat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 173.9330

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.734

Màu sắc Tinh thể trắng (khan) Tinh thể màu xanh nhạt (tetrahydrate)

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 190

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3COO)2Fe

(HCOO)3-C3H5

công thức rút gọn


glixerol trifomat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.32

Màu sắc Dầu trong suốt từ vàng nhạt đến vàng

Trạng thái thông thường dạng dầu

Nhiệt độ sôi (°C) 266

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 18

Tính chất hóa học

Ứng dụng

là chất gây rụng trứng tiềm năng cho giun ngô.

(HOC6H3CH2)n

công thức rút gọn C7H6NO


Nhựa Novolac; Nhựa phenol formaldehyd (PF)

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.1286

Màu sắc không màu hoặc màu vàng đến nâu tùy thuộc vào độ dư phenol trong sản phẩm. Tan dễ dàng trong hỗn hợp dung môi C2H5OH/aceton.

Trạng thái thông thường dạng rắn, cứng, giòn, có khả năng hút ẩm cao,

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Nhựa Novolac: nhựa nhiệt dẻo, dễ nóng chảy, tan trong một số dung môi hữu cơ, dùng để sản xuất vecni, sơn... Nhựa rezol: nhựa nhiệt rắn, dễ nóng chảy, tan trong nhiều dung môi hữu cơ dùng để sản xuấ sơn, keo, nhựa rezit. Nhựa rezit (nhựa bakelit): không nóng chảy, không tan trong nhiều dung môi hữu cơ, dùng sản xuất đồ điện, vỏ máy...

(HOCH2CH2)2NH

công thức rút gọn C4H11NO2


Điethanolamine

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 105.1356

Khối lượng riêng (kg/m3) 1

Màu sắc chất rắn màu trắng ở nhiệt độ phòng, có xu hướng hấp thụ nước nên thường gặp ở dạng lỏng, nhớt, không màu

Trạng thái thông thường chất rắn, chất lỏng.

Nhiệt độ sôi (°C) 269

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 28

Tính chất hóa học

Ứng dụng

- DEA được sử dụng làm chất hoạt động bề mặt và chất ức chế ăn mòn, sử dụng để loại bỏ H2S và CO2 KHỎI KHÍ TỰ NHIÊN. - Trong nhà máy lọc dầu, DEA lỏng được sử dụng để loại bỏ khí H2S khỏi khí chua cùng với khả năng chống ăn mòn. Điều này cho phép các nhà máy tinh chế lọc H2S với mức sử dụng năng lượng ít hơn. - DEA là nguyên liệu hóa học được sử dụng trong sản xuất morpholine

(HOCH2CH2)3N

công thức rút gọn C6H15NO3


Triethanolamine

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 149.1882

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.124

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 335.4

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 21.6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

- Triethanolamine được sử dụng chủ yếu trong việc tạo ra chất hoạt động bề mặt như chất nhũ hóa. Là một thành phần phổ biến trong các công thức được sử dụng cho cả các sản phẩm cộng và tiêu dùng. Triethanolamine trung hòa acid béo, điều chỉnh và đệm độ pH, hòa tan dầu và các thành phần khác không hòa tan hoàn toàn trong nước. - Một số sản phẩm phổ biến trong đó triethanolamine được tìm thấy là kem chống nắng, chất tẩy rửa dạng lỏng, nước rửa chén, chất tẩy rửa thông thường, nước rửa tay, chất đánh bóng, chất lỏng gia công kim loại, sơn, kem cạo râu và mực in. - Trong sản xuất xi măng:Triethanolamine cũng được sử dụng làm phụ gia hữu cơ (0,1% khối lượng) trong quá trình nghiền clanhke xi măng. Nó tạo điều kiện cho quá trình nghiền bằng cách ngăn chặn sự kết tụ và lớp phủ của bột ở bề mặt của quả bóng và tường máy nghiền - Mỹ phẩm và thuốc: Các bệnh về tai và nhiễm trùng khác nhau được điều trị bằng thuốc nhỏ tai chứa triethanolamine polypeptide oleate-ngưng tụ, chẳng hạn như Cerumenex ở Hoa Kỳ. Trong dược phẩm, triethanolamine là thành phần hoạt chất của một số loại thuốc nhỏ tai được sử dụng để điều trị ráy tai bị ảnh hưởng. Nó cũng phục vụ như một chất cân bằng độ pH trong nhiều sản phẩm mỹ phẩm khác nhau, từ kem làm sạch và sữa, kem dưỡng da, gel mắt, kem dưỡng ẩm, dầu gội, bọt cạo râu, v.v. TEOA là một cơ sở khá mạnh: dung dịch 1% có độ pH xấp xỉ 10, trong khi độ pH của da thấp hơn pH 7, khoảng 5,5−6,0. Sữa rửa mặt dạng kem nhũ tương kem dựa trên TEOA đặc biệt tốt trong việc tẩy trang. - Trong thử nghiệm siêu âm: 2-3% trong nước TEOA được sử dụng làm chất ức chế ăn mòn (chống gỉ) trong thử nghiệm siêu âm ngâm. - Trong hàn nhôm: Triethanolamine, diethanolamine và aminoethylethanolamine là thành phần chính của chất hữu cơ lỏng thông thường để hàn các hợp kim nhôm bằng cách sử dụng thiếc-kẽm và các chất bán mềm bằng thiếc hoặc chì khác.

(NH2CO)2NH

công thức rút gọn C2H5N3O2


Biuret

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 103.0800

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.467

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 190

Tính chất hóa học

Ứng dụng

- Biuret cũng được sử dụng làm nguồn nitơ phi protein trong thức ăn của động vật nhai lại - Xét nghiệm sinh học:Thử nghiệm biuret là một thử nghiệm hóa học cho protein và polypeptide. Nó dựa trên thuốc thử biuret, một dung dịch màu xanh chuyển sang màu tím khi tiếp xúc với protein hoặc bất kỳ chất nào có liên kết peptide. Các thử nghiệm và thuốc thử không thực sự chứa biuret; chúng được đặt tên như vậy bởi vì cả biuret và protein đều có cùng phản ứng với xét nghiệm.

(NH3OH)2SO4

công thức rút gọn H8N2O6S


Hydroxylamin sunfat

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 164.1383

Khối lượng riêng (kg/m3) 1880

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 120

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Hydroxylammonium sulfate được sử dụng trong sản xuất các chất chống lột da, dược phẩm, cao su, dệt may, nhựa và chất tẩy rửa. Nó là một chất tẩy gốc triệt để chấm dứt các phản ứng trùng hợp triệt để và phục vụ như một chất chống oxy hóa trong cao su tự nhiên. (NH3OH) 2SO4 là nguyên liệu ban đầu cho một số loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và chất điều hòa sinh trưởng. Nó được sử dụng trong nhiếp ảnh như một chất ổn định cho các nhà phát triển màu sắc và như một chất phụ gia trong các nhũ tương nhiếp ảnh trong phim màu.

(NH3OH)3PO4

công thức rút gọn H12N3O7P


Hydroxylamin photphat

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 197.0849

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 158

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 169

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Chất phản ứng cho: • Chuẩn bị dung dịch rhenium diphosphate • Phản ứng khí và trạng thái rắn với acetone • Sự hình thành hydroxylamine thông qua quá trình quang phân

(NH4)2C2O4

công thức rút gọn C2H8N2O4


Amoni oxalat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 124.0959

Khối lượng riêng (kg/m3) 1500

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 70

Tính chất hóa học

Ứng dụng

- Amoni oxalate được sử dụng làm thuốc thử phân tích và chất khử chung - Amoni oxalate và các oxalat khác được sử dụng làm thuốc chống đông máu, để bảo quản máu bên ngoài cơ thể.

(NHCH2CO)n

công thức rút gọn C2H3N2O


Polyglycine

Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 71.0580

Màu sắc trắng đến vàng nhạt

Trạng thái thông thường bột đông khô

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 300

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Polyglycine đã được sử dụng như một tiêu chuẩn cường độ bên ngoài để đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân (CP) phân cực từ (NMR) và phép đo phổ khối di động ion.Nó phù hợp để sử dụng như một mô hình cho các nghiên cứu quang phổ Raman cộng hưởng UV

[C6H7O2(OH)3]n

công thức rút gọn C6H10NO5


xenlulozo

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 176.1473

Khối lượng riêng (kg/m3) 1500

Màu sắc Là chất màu trắng, không mùi, không vị

Trạng thái thông thường Cellulose không tan trong nước ngay cả khi đun nóng và các dung môi hữu cơ thông thường

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Là thành phần chính tạo nên lớp thành tế bào thực vật, giúp cho các mô thực vật có độ bền cơ học và tính đàn hồi. Cellulose có nhiều trong bông (95-98%), đay, gai, tre, nứa, gỗ... (Cellulose chiếm khoảng 40-45% trong gỗ). Trong công nghiệp xenlulozo triaxetat và xenlulozo điaxetat được dùng hỗn hợp hoặc riêng rẽ để sản xuất phim ảnh và tơ axetat. Chẳng hạn hòa tan hai este trên trong hỗn hợp axeton và etanol rồi bơm dung dịch thu được qua những lỗ nhỏ thành chùm tia đồng thời thổi không khí nóng (55 - 70oC) qua chùm tia đó để làm bay hơi axeton sẽ thu được những sợi mảnh gọi la tơ axetat. Tơ axetat có tính đàn hồi, bền và đẹp. Hỗn hợp xenlulozo mononitrat và Xenlulozo đinitrat (gọi là coloxilin) được dùng để tạo màng mỏng tại chỗ trên da nhằm bảo vệ vết thương, và dùng trong công nghệ cao phân tử (chế tạo nhựa xenluloit, sơn, phim ảnh...). Xenlulozo trinitrat thu được (có tên gọi piroxilin) là một sản phẩm dễ cháy và nổ mạnh, được dùng làm chất nổ cho mìn, lựu đạn... và chế tạo thuốc súng không khói.

+H3NCH2COO-

công thức rút gọn C2H5NO2


Glyxin; Gly, G

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 75.0666

Khối lượng riêng (kg/m3) 1607

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 233

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Glyxin là chất rắn kết tinh không màu, có vị ngọt, không phân cực, không quang. Nó lần đầu tiên được phân lập từ gelatin vào năm 1820. Tên này đến từ Hy Lạp cổ đại γλυκύς "vị ngọt" (cũng liên quan đến tiền tố glyco và gluco, như trong glycoprotein và glucose). Ngoài ra, glyxin là một axit amin không cần thiết. Nó chủ yếu được tìm thấy trong gelatin, sợi tơ tằm và được sử dụng như một chất dinh dưỡng. Nó cũng là một chất dẫn truyền thần kinh ức chế nhanh. Glyxin còn là một thành phần quan trọng và tiền thân của nhiều phân tử và đại phân tử trong tế bào. Glyxin đã được Henri Braconnot phát hiện năm 1820, người đã đun sôi một vật thể ướp với axit sulfuric. Nó được sản xuất trong công nghiệp bằng cách cho axit chloroacetic tác dụng với amoniac: ClCH2COOH + 2 NH3 → H2NCH2COOH + NH4Cl Khoảng 15 triệu kg được sản xuất hàng năm theo cách này. Ở Hoa Kỳ và Nhật Bản, glyxin được sản xuất thông qua quá trình tổng hợp axit amin Strecker.

ArNH2

công thức rút gọn ArH2N


Anilin

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 55.9706

Khối lượng riêng (kg/m3) 1021

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 184

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ứng dụng chủ yếu của nó là để sản xuất PU (poly ure). Giống như các amin thơm khác, nó có mùi khó chịu của cá ươn. Anilin không tan trong nước (trừ khi đun sôi) khi dây vào da sẽ gây bỏng rát. Cồn,xăng, dầu ăn dễ dàng hòa tan anilin do đó để xử lý các anilin bị đổ,người ta dùng cồn hoặc xăng. Anilin cũng là một chất độc có mùi sốc. Nó cháy dễ dàng tạo ra khói.

(C17H35COO)3C3H5

công thức rút gọn C57H110O6


Stearin

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 891.4797

Khối lượng riêng (kg/m3) 862

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 54

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Tristearin được sử dụng là chất làm cứng trong sản xuất nến và xà phòng. Trong sản xuất xà phòng, tristearin được trộn với dung dịch sodium hydroxide trong nước. Phản ứng sau đây cho ra được glycerin và natri stearat, thành phần chính trong hầu hết xà phòng: C3H5 (C17H35O2) 3 + 3 NaOH → C3H5 (OH) 3 + 3 C17H35COONa Ngoài ra, tristearin còn tham gia phản ứng thủy phân và phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng.

C17H35COOH

công thức rút gọn C18H36O2


Axit Stearic; sáp trứng cá

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 284.4772

Khối lượng riêng (kg/m3) 847

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 383

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 69

Tính chất hóa học

Ứng dụng

– Stearic acid được ứng dụng chủ yếu trong chất sản xuất chất làm khô dạng stearat khô, chất bôi trơn, xà phòng, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ dân dụng, tác nhân phân tán và làm mềm trong cao su, làm bóng bề mặt giấy và kim loại, chất phủ bề mặt, giấy gói thức ăn,… – Stearic acid được sử dụng như là hỗn hợp tách khi làm thạch cao từ một khuôn thạch cao, để làm cái này bột stearic được hoà tan trong nước và hỗn hợp đó được quét vào bề mặt của cái khuôn để tách sau khi đúc. – Stearic acid là thành phần để làm đèn cầy, xà bông, chất dẻo phần bổ sung trong chế độ ăn kiêng, dầu tùng lam và mỹ phẩm và để làm mềm cao su. Stearic acid được sử dụng làm cứng xà bông, đặc biệt là xà bông làm từ dầu thực vật. – Trong pháo hoa, Stearic acid thường được sử dụng để bao ngoài bột kim loại như nhôm và sắt, nó ngăn ngừa sự oxy hoá cho phép hỗn hợp được bảo quản lâu hơn.

C2H2


Axetilen

acetylene

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 26.0373

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.097

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) -84

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -80.8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Hàn Khoảng 20% ​​acetylene được cung cấp bởi ngành công nghiệp khí công nghiệp để hàn và cắt khí oxyacetylene do nhiệt độ cao của ngọn lửa. Đốt cháy axetylen bằng oxy tạo ra ngọn lửa trên 3.600 K (3.330 ° C; 6.020 ° F), giải phóng 11,8 kJ / g. Oxyacetylene là khí đốt nhiên liệu phổ biến nóng nhất. [23] Acetylene là ngọn lửa hóa học tự nhiên nóng thứ ba sau 5.260 K của dicyanoacetylene (4.990 ° C; 9.010 ° F) và cyanogen ở 4.798 K (4.525 ° C; 8.117 ° F). Hàn oxy-acetylene là một quá trình hàn phổ biến trong những thập kỷ trước. Sự phát triển và lợi thế củaCác quy trình hàn dựa trên hồ quang đã làm cho hàn oxy-nhiên liệu gần như tuyệt chủng cho nhiều ứng dụng. Sử dụng axetylen để hàn đã giảm đáng kể. Mặt khác, thiết bị hàn oxy-axetylen khá linh hoạt - không chỉ bởi vì mỏ hàn được ưa thích đối với một số loại hàn sắt hoặc thép (như trong các ứng dụng nghệ thuật nhất định), mà còn bởi vì nó dễ dàng hàn vào hàn, hàn , gia nhiệt kim loại (để ủ hoặc ủ, uốn hoặc tạo hình), nới lỏng các đai ốc và bu lông bị ăn mòn, và các ứng dụng khác. Các kỹ thuật viên sửa chữa cáp Bell Canada vẫn sử dụng bộ dụng cụ đèn pin chạy bằng axetylen di động như một công cụ hàn để hàn kín các mối nối tay áo chì trong hố ga và ở một số địa điểm trên không. Hàn oxyacetylene cũng có thể được sử dụng ở những nơi không có điện. Cắt oxy-acetylene được sử dụng trong nhiều cửa hàng chế tạo kim loại. Để sử dụng trong hàn và cắt, áp lực làm việc phải được kiểm soát bởi bộ điều chỉnh, vì trên 15 psi (100 kPa), nếu bị sóng xung kích (ví dụ, do hồi tưởng ), acetylene phân hủy nổ thành hydro và carbon . Bình chứa / đốt nhiên liệu axetylen như được sử dụng ở đảo Bali 2. Ánh sáng di động Canxi cacbua đã được sử dụng để tạo ra axetylen được sử dụng trong đèn cho các ứng dụng di động hoặc từ xa. Nó được sử dụng cho các thợ mỏ và máy dò trước khi sử dụng rộng rãi ánh sáng sợi đốt ; hoặc nhiều năm sau, đèn LED công suất thấp / quang điện cao; và vẫn được sử dụng bởi các ngành công nghiệp khai thác tại một số quốc gia mà không có luật an toàn tại nơi làm việc. Đèn cacbua cũng được sử dụng rộng rãi làm đèn pha trong các phương tiện cơ giới sớm và là nguồn sáng sớm cho các ngọn hải đăng. 3. Dẫn xuất nhựa và axit acrylic Ngoại trừ ở Trung Quốc, việc sử dụng acetylene làm nguyên liệu hóa học đã giảm 70% từ năm 1965 đến 2007 do các cân nhắc về chi phí và môi trường. Acetylene có thể được semihydrogen hóa thành ethylene , cung cấp nguyên liệu cho nhiều loại nhựa polyetylen . Một ứng dụng chính khác của acetylene, đặc biệt là ở Trung Quốc là việc chuyển đổi thành các dẫn xuất axit acrylic . [6] Các dẫn xuất này tạo thành các sản phẩm như sợi acrylic , kính , sơn , nhựa và polyme . 4. Ứng dụng thích hợp Năm 1881, nhà hóa học người Nga Mikhail Kucherov [27] đã mô tả quá trình hydrat hóa acetylene thành acetaldehyd bằng cách sử dụng các chất xúc tác như bromide thủy ngân (II) . Trước sự ra đời của quy trình Wacker , phản ứng này được tiến hành ở quy mô công nghiệp. Sự trùng hợp của acetylene với chất xúc tác Ziegler, Natta tạo ra màng polyacetylene . Polyacetylene, một chuỗi các trung tâm CH với các liên kết đơn và đôi xen kẽ, là một trong những chất bán dẫn hữu cơ được phát hiện đầu tiên . Phản ứng của nó với iốt tạo ra một vật liệu dẫn điện cao. Mặc dù những vật liệu này không hữu ích, nhưng những khám phá này đã dẫn đến sự phát triển của chất bán dẫn hữu cơ , được công nhận bởi giải thưởng Nobel về hóa học năm 2000 cho Alan J. Heeger , Alan G MacDiarmid và Hideki Shirakawa . Vào đầu thế kỷ 20, acetylene được sử dụng rộng rãi để chiếu sáng, bao gồm cả đèn đường ở một số thị trấn. Hầu hết các xe ô tô đời đầu đều sử dụng đèn cacbua trước khi sử dụng đèn pha điện. Trong những năm 1920, acetylene tinh khiết đã được sử dụng thử nghiệm như một thuốc gây mê đường hô hấp . Acetylene đôi khi được sử dụng để cacbon hóa (nghĩa là làm cứng) thép khi vật quá lớn để lắp vào lò. Acetylene được sử dụng để làm bay hơi carbon trong niên đại phóng xạ . Vật liệu carbonate trong một mẫu khảo cổ được xử lý bằng kim loại lithium trong lò nghiên cứu chuyên ngành nhỏ để tạo thành cacbua lithium (còn được gọi là lithium acetylide). Các cacbua sau đó có thể được phản ứng với nước, như thường lệ, tạo thành khí axetylen để đưa vào máy quang phổ khối để đo tỷ lệ đồng vị của carbon-14 so với carbon-12.

C2H4


etilen (eten)

ethylene

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 28.0532

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.178

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) -103.7

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -169.2

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Phản ứng công nghiệp chủ yếu của ethylene bao gồm theo thứ tự quy mô: 1) trùng hợp , 2) quá trình oxy hóa , 3) halogen hóa và hydrohalogenation , 4) alkyl hóa , 5) hydrat hóa , 6) oligomerization , và 7) hydroformylation . Tại Hoa Kỳ và Châu Âu , khoảng 90% ethylene được sử dụng để sản xuất ethylene oxide , ethylene dichloride , ethylbenzene và polyethylen . Hầu hết các phản ứng với ethylene là bổ sung điện di . Sử dụng công nghiệp chính của ethylene. Theo chiều kim đồng hồ từ phía trên bên phải: chuyển đổi thành ethylene oxide , tiền thân của ethylene glycol; thành ethylbenzene , tiền chất của styren ; đến các loại polyetylen ; để ethylene dichloride , tiền chất của vinyl clorua . 2. Polyme hóa Polyetylen tiêu thụ hơn một nửa nguồn cung ethylene trên thế giới. Polyetylen, còn được gọi là polyethene và polythene , là loại nhựa được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó chủ yếu được sử dụng để làm phim trong bao bì , túi xách hãng và thùng rác lót . Alpha-olefin tuyến tính , được sản xuất bởi oligome hóa (hình thành các polyme ngắn) được sử dụng làm tiền chất , chất tẩy rửa , chất hóa dẻo , chất bôi trơn tổng hợp , chất phụ gia, và cũng là chất đồng trùng hợp trong sản xuất polyethylen. 3. Oxy hóa Ethylene được oxy hóa để sản xuất ethylene oxide , một nguyên liệu chính trong sản xuất chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa bằng ethoxylation . Ethylene oxide cũng được thủy phân để sản xuất ethylene glycol , được sử dụng rộng rãi như một chất chống đông ô tô cũng như glycols có trọng lượng phân tử cao hơn, ethers glycol và polyethylen terephthalate . Ethylene trải qua quá trình oxy hóa bằng paladi để tạo ra acetaldehyd . Chuyển đổi này vẫn là một quá trình công nghiệp chính (10 triệu kg / năm). Quá trình tiến hành thông qua sự tạo phức ban đầu của ethylene đến trung tâm Pd (II). 4. Phản ứng halogen hóa và hydro hóa Các chất trung gian chính từ quá trình halogen hóa và hydro hóa ethylene bao gồm ethylene dichloride , ethyl clorua và ethylene dibromide . Việc bổ sung clo đòi hỏi "oxychlorination", tức là bản thân clo không được sử dụng. Một số sản phẩm có nguồn gốc từ nhóm này là polyvinyl clorua , trichloroethylen , perchloroen , metyl cloroform , polyvinylidene clorua và copolyme và ethyl bromide . 5. Kiềm hóa Các chất trung gian hóa học chính từ quá trình alkyl hóa với ethylene là ethylbenzene , tiền chất của styren . Styrene được sử dụng chủ yếu trong polystyrene để đóng gói và cách nhiệt, cũng như cao su styrene-butadien cho lốp xe và giày dép. Ở quy mô nhỏ hơn, ethyltoluene , ethylanilines, 1,4-hexadiene và nhôm alkyl. Sản phẩm của các chất trung gian này bao gồm polystyrene , polyesters không bão hòa và terpolyme ethylene-propylene . 6. Phản ứng oxo Các hydroformylation (phản ứng oxo) kết quả etylen trong PROPANAL , tiền thân của axit propionic và n-propyl alcohol . 7. Hydrat hóa Ethylene từ lâu đã đại diện cho tiền chất không gây dị ứng chính cho ethanol . Phương pháp ban đầu đòi hỏi phải chuyển đổi thành dietyl sulfat , sau đó là thủy phân. Phương pháp chính được thực hiện từ giữa những năm 1990 là hydrat hóa trực tiếp ethylene được xúc tác bởi các chất xúc tác axit rắn : C 2 H 4 + H 2 O → CH 3 CH 2 OH Dimerization to butenes Ethylene được dimerized bởi hydrovinylation để cung cấp cho n -butenes sử dụng các quy trình được cấp phép bởi Lummus hoặc IFP . Quá trình Lummus tạo ra hỗn hợp n -butenes (chủ yếu là 2 buten ) trong khi quy trình IFP tạo ra 1-butene . 1-Butene được sử dụng như một nhà phân tích trong sản xuất một số loại polyetylen . 8. Quả và hoa Ethylene là một loại hormone ảnh hưởng đến quá trình chín và ra hoa của nhiều loại cây. Nó được sử dụng rộng rãi để kiểm soát độ tươi trong trồng trọt và trái cây . 9. Niche sử dụng Một ví dụ về việc sử dụng thích hợp là một tác nhân gây mê (theo tỷ lệ 85% ethylene / 15% oxy). [15] Các công dụng khác là đẩy nhanh quá trình chín của trái cây và làm khí hàn.

C2H5Cl


Cloroetan

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 64.5141

Khối lượng riêng (kg/m3) 920

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) 12.3

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -139

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ethyl clorua là một tác nhân ethylating rẻ tiền. Nó phản ứng với kim loại nhôm để tạo ra ethylaluminium sesquichloride , tiền chất của các polyme và các hợp chất organoaluminium hữu ích khác . [10] Chloroethane được sử dụng để chuyển cellulose thành ethylcellulose , một chất làm đặc và chất kết dính trong sơn , mỹ phẩm và các sản phẩm tương tự. Giống như các hydrocacbon clo hóa khác , chloroethane đã được sử dụng làm chất làm lạnh , chất đẩy khí dung phun , thuốc gây mê và chất thổi cho bao bì xốp. Trong một thời gian, nó đã được sử dụng làm chất hóa học trong quá trình xúc tác nhôm clorua để sản xuất ethylbenzene , tiền chất của monome styren . Hiện tại, nó không được sử dụng rộng rãi trong bất kỳ vai trò nào. Nó hoạt động như một thuốc gây tê tại chỗ nhẹ bởi tác dụng làm lạnh của nó khi phun lên da, chẳng hạn như khi loại bỏ nẹp hoặc áp xe trong một môi trường lâm sàng. Đó là thiết bị tiêu chuẩn tại các phường tình cờ. Nó thường được sử dụng để gây mê toàn thân trước khi tiếp tục với di-ethyl ether, chất này có tốc độ tăng chậm hơn rất nhiều. Nhiệt được hấp thụ bởi chất lỏng sôi trên các mô tạo ra cảm giác lạnh sâu và nhanh, nhưng vì điểm sôi cao hơn điểm đóng băng của nước, nên nó không có nguy cơ bị tê cóng. Trong nha khoa, chloroethane được sử dụng như một trong những phương tiện chẩn đoán 'răng chết', tức là một trong đó tủy đã chết. Một lượng nhỏ chất được đặt vào răng nghi ngờ bằng cách sử dụng bông tẩy trang. Điểm sôi thấp của chloroethane tạo ra hiệu ứng làm lạnh cục bộ. Nếu chiếc răng vẫn còn sống, bệnh nhân nên cảm nhận được sự khó chịu nhẹ mà sẽ giảm đi khi loại bỏ răng.

C2H5COOCH3

công thức rút gọn C4H8O2


metyl propionat

Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 88.1051

Khối lượng riêng (kg/m3) 915

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 80

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Metyl propionat được sử dụng là một dung môi cho cellulose nitrate và lacquers, và là nguyên liệu thô để sản xuất sơn, vecni và các hóa chất khác như metyl methacrylate Do có hương vị trái cây, nó cũng được sử dụng trong công nghiệp chế tạo hương thơm và hương liệu.

C2H5NH2

công thức rút gọn C2H7N


Etanamin

ethylamine

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 45.0837

Khối lượng riêng (kg/m3) 689

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) 16

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -81

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ethylamine là tiền chất của nhiều loại thuốc diệt cỏ bao gồm atrazine và simazine . Nó được tìm thấy trong các sản phẩm cao su là tốt. [4] Ethylamine được sử dụng làm hóa chất tiền chất cùng với benzonitrile (trái ngược với o-chlorobenzonitrile và methylamine trong tổng hợp ketamine) trong tổng hợp clandestine của các chất gây mê phân ly cyclidine (chất tương tự của ketamine bị thiếu trong nhóm 2-chloro và chất tương tự N-ethyl của nó) có liên quan chặt chẽ với chất gây mê nổi tiếng ketamine và thuốc giải trí phencyclidine và đã được phát hiện trên thị trường chợ đen, được bán trên thị trường để sử dụng như một chất gây ảo giác và thuốc an thần giải trí . Điều này tạo ra một cyclidine có cơ chế hoạt động tương tự như ketamine ( đối kháng thụ thể NMDA ) nhưng với tiềm năng lớn hơn nhiều tại vị trí gắn kết của PCP, thời gian bán hủy dài hơn và tác dụng đối giao cảm nổi bật hơn đáng kể .

C2H5OH

công thức rút gọn C2H6O


rượu etylic

(c2h5)2nh diethylamine

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 46.0684

Khối lượng riêng (kg/m3) 789

Màu sắc trong suốt

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 78

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -114

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Etanol có thể sử dụng như là nhiên liệu cồn (thông thường được trộn lẫn với xăng) và trong hàng loạt các quy trình công nghiệp khác. Etanol cũng được sử dụng trong các sản phẩm chống đông lạnh vì điểm đóng băng thấp của nó. Tại Hoa Kỳ, Iowa là bang sản xuất etanol cho ô tô với sản lượng lớn nhất. Nó dễ dàng hòa tan trong nước theo mọi tỷ lệ với sự giảm nhẹ tổng thể về thể tích khi hai chất này được trộn lẫn nhau. Etanol tinh chất và etanol 95% là các dung môi tốt, chỉ ít phổ biến hơn so với nước một chút và được sử dụng trong các loại nước hoa, sơn và cồn thuốc. Các tỷ lệ khác của etanol với nước hay các dung môi khác cũng có thể dùng làm dung môi. Các loại đồ uống chứa cồn có hương vị khác nhau do có các hợp chất tạo mùi khác nhau được hòa tan trong nó trong quá trình ủ và nấu rượu. Khi etanol được sản xuất như là đồ uống hỗn hợp thì nó là rượu ngũ cốc tinh khiết. Dung dịch chứa 70% etanol chủ yếu được sử dụng như là chất tẩy uế. Etanol cũng được sử dụng trong các gel vệ sinh kháng khuẩn phổ biến nhất ở nồng độ khoảng 62%. Khả năng khử trùng tốt nhất của etanol khi nó ở trong dung dịch khoảng 70%; nồng độ cao hơn hay thấp hơn của etanol có khả năng kháng khuẩn kém hơn. Etanol giết chết các vi sinh vật bằng cách biến tính protein của chúng và hòa tan lipit của chúng. Nó có hiệu quả trong việc chống lại phần lớn các loại vi khuẩn và nấm cũng như nhiều loại virus, nhưng không hiệu quả trong việc chống lại các bào tử vi khuẩn. Rượu vang chứa ít hơn 16% etanol không tự bảo vệ được chúng trước vi khuẩn. Do điều này, vang Bordeaux thông thường được làm nặng thêm bằng etanol tới ít nhất 18% etanol theo thể tích để ngăn chặn quá trình lên men nhằm duy trì độ ngọt và trong việc pha chế để lưu trữ, từ thời điểm đó nó trở thành có khả năng ngăn chặn vi khuẩn phát triển trong rượu, cũng như có thể lưu trữ lâu năm trong các thùng gỗ có thể 'thở', bằng cách này vang Bordeaux có thể lưu trữ lâu năm mà không bị hỏng. Do khả năng sát khuẩn của etanol nên các đồ uống chứa trên 18% etanol theo thể tích có khả năng bảo quản lâu dài. Nhóm hyđrôxyl trong phân tử etanol thể hiện tính axít cực yếu, nhưng khi xử lý bằng kim loại kiềm hay các bazơ cực mạnh, ion H+ có thể bị loại khỏi để tạo ra ion êthôxít, C2H5O-. Xăng E5 Các chất hóa học dẫn xuất từ etanol Êtyl este Trong sự hiện diện của chất xúc tác axít (thông thường là axít sulfuric) etanol phản ứng với các axít cacboxylic để tạo ra êtyl este: CH3CH2OH + RCOOH → RCOOCH2CH3 + H2O Hai êtyl este được sản xuất nhiều nhất là êtyl acrylat (từ etanol và axít acrylic) và êtyl axêtat (từ etanol và axít axêtic). Êtyl acrylat là một đơn phân tử được sử dụng trong sản xuất polyme acrylat có công dụng làm chất kết dính hay các vật liệu che phủ. Êtyl axêtat là dung môi phổ biến sử dụng trong sơn, các vật liệu che phủ và trong công nghiệp dược phẩm. Các êtyl este khác cũng được sử dụng trong công nghiệp nhưng với sản lượng ít hơn như là các chất tạo mùi hoa quả nhân tạo. Giấm Giấm là dung dịch loãng của axít axêtic được điều chế bằng phản ứng của vi khuẩn Acetobacter trên dung dịch etanol. Mặc dù theo truyền thống người ta điều chế giấm từ các đồ uống chứa cồn như rượu vang, rượu táo vàbia nhưng giấm cũng có thể điều chế từ các dung dịch etanol công nghiệp. Giấm điều chế từ etanol chưng cất được gọi là "Giấm chưng cất" và nó được sử dụng phổ biến trong ngâm giấm thực phẩm hay làm gia vị. Êtylamin Khi nung nóng tới 150–220 °C trên chất xúc tác niken gốc silica- hay alumina-, etanol và amôniắc phản ứng với nhau để tạo ra êtylamin. Các phản ứng tiếp theo tạo ra điêtylamin và triêtylamin: CH3CH2OH + NH3 → CH3CH2NH2 + H2O CH3CH2OH + CH3CH2NH2 → (CH3CH2)2NH + H2O CH3CH2OH + (CH3CH2)2NH → (CH3CH2)3N + H2O Các êtylamin được sử dụng trong việc tổng hợp các dược phẩm, hóa chất nông nghiệp và các chất hoạt tính bề mặt. Các hợp chất khác Etanol là nguồn nguyên liệu hóa học đa dụng, và trong thời gian qua đã được sử dụng với phạm vi thương mại để tổng hợp hàng loạt các mặt hàng hóa chất với sản lượng lớn khác. Hiện nay, nó đã được thay thế trong nhiều ứng dụng bằng các nguyên liệu hóa dầu khác rẻ tiền hơn. Tuy nhiên, trên thị trường của các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhưng các cơ sở hạ tầng của công nghiệp hóa dầu thì còn chưa phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và Brasil thì etanol có thể được sử dụng để sản xuất các hóa chất mà được các nước phương Tây phát triển sản xuất chủ yếu từ dầu mỏ, bao gồm êtylen và butađien.

C2H5ONa

công thức rút gọn C2H5NaO


Sodium ethoxide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 68.0503

Khối lượng riêng (kg/m3) 868

Màu sắc Trắng hay vàng

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 260

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Natri ethoxide thường được sử dụng trong quá trình ngưng tụ Claisen và tổng hợp ester malonic . Natri ethoxide có thể làm mất vị trí α của phân tử este, tạo thành enolate hoặc phân tử este có thể trải qua quá trình thay thế nucleophilic gọi là transester hóa . Nếu nguyên liệu ban đầu là este ethyl, quá trình este hóa trans không liên quan vì sản phẩm giống hệt với nguyên liệu ban đầu. Trong thực tế, hỗn hợp hòa tan rượu / kiềm phải phù hợp với các thành phần kiềm của các este phản ứng để giảm thiểu số lượng sản phẩm khác nhau. Nhiều alkoxit được điều chế bằng phương pháp đo muối từ natri ethoxide.

C2H6


etan

ethane

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 30.0690

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.3562

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) -89

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -183

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Etan là nguyên liệu thô quan trọng cho công nghiệp hóa dầu và là nguồn nhiên liệu quan trọng nhất của kinh tế thế giới. Các nguyên liệu ban đầu cho gia công chế biến là khí thiên nhiên và dầu thô. Dầu thô được tách ra tại các nhà máy lọc dầu bằng cách chưng cất phân đoạn và sau đó được chế biến thành các sản phẩm khác nhau, ví dụ xăng. Sự "phân đoạn" khác nhau của dầu thô có các điểm sôi khác nhau và có thể cô lập và tách bóc rất dễ dàng: với các phân đoạn khác nhau thì các chất có điểm sôi gần nhau sẽ bay hơi cùng với nhau. Sử dụng chủ yếu của một ankan nào đó có thể xác định hoàn toàn phù hợp với số nguyên tử cacbon trong nó, mặc dù sự phân chia ranh giới dưới đây là đã lý tưởng hóa và chưa thực sự hoàn hảo. Bốn ankan đầu tiên được sử dụng chủ yếu để cung cấp nhiệt cho các mục đích sưởi ấm và nấu ăn, và trong một số quốc gia còn để chạy máy phát điện. Metan và etan là các thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên; chúng thông thường được lưu trữ như là khí nén. Tuy nhiên, rất dễ dàng chuyển chúng sang dạng lỏng: điều này đòi hỏi đồng thời việc nén và làm lạnh khí. Propan và butan có thể hóa lỏng ở áp suất tương đối thấp, và chúng được biết dưới tên gọi khí hóa lỏng (viết tắt trong tiếng Anh là LPG). Ví dụ, prôpan được sử dụng trong các lò nung khí propan còn butan thì trong các bật lửa sử dụng một lần (ở đây áp suất chỉ khoảng 2 barơ). Cả hai ankan này được sử dụng làm tác nhân đẩy trong các bình xịt. Từ pentan tới octan thì ankan là các chất lỏng dễ bay hơi. Chúng được sử dụng làm nhiên liệu trong các động cơ đốt trong, do chúng dễ hóa hơi khi đi vào trong khoang đốt mà không tạo ra các giọt nhỏ có thể làm hư hại tính đồng nhất của sự cháy. Các ankan mạch nhánh được ưa chuộng hơn, do chúng có sự bắt cháy muộn hơn so với các ankan mạch thẳng tương ứng (sự bắt cháy sớm là nguyên nhân sinh ra các tiếng nổ lọc xọc trong động cơ và dễ làm hư hại động cơ). Xu hướng bắt cháy sớm được đo bằng chỉ số octan của nhiên liệu, trong đó 2,2,4-trimêtylpentan (isooctan) có giá trị quy định ngẫu hứng là 100 còn heptan có giá trị bằng 0. Bên cạnh việc sử dụng như là nguồn nhiên liệu thì các ankan này còn là dung môi tốt cho các chất không phân cực. Các ankan từ nonan tới ví dụ là hexadecan (ankan với mạch chứa 16 nguyên tử cacbon) là các chất lỏng có độ nhớt cao, ít phù hợp cho mục đích sử dụng như là xăng. Ngược lại, chúng tạo ra thành phần chủ yếu của dầu diesel (điêzen) và nhiên liệu hàng không. Các nhiên liệu điêzen được đánh giá theo chỉ số cetan (cetan là tên gọi cũ của hexadecan). Tuy nhiên, điểm nóng chảy cao của các ankan này có thể sinh ra các vấn đề ở nhiệt độ thấp và tại các vùng gần cực Trái Đất, khi đó nhiên liệu trở nên đặc quánh hơn và sự truyền dẫn của chúng không được đảm bảo chuẩn xác. Các ankan từ hexadecan trở lên tạo ra thành phần quan trọng nhất của các loại chất đốt trong các lò đốt và dầu bôi trơn. Ở chức năng sau thì chúng làm việc như là các chất chống gỉ do bản chất không ưa nước của chúng làm cho nước không thể tiếp xúc với bề mặt kim loại. Nhiều ankan rắn được sử dụng như là parafin, ví dụ trong các loại nến. Không nên nhầm lẫn parafin với sáp thực sự (ví dụ sáp ong) chủ yếu là hỗn hợp của các este. Các ankan với độ dài mạch cacbon khoảng từ 35 trở lên được tìm thấy trong bitum, được sử dụng chủ yếu trong nhựa đường để rải đường. Tuy nhiên, các ankan có mạch cacbon lớn có ít giá trị thương mại và thông thường hay được tách ra thành các ankan mạch ngắn hơn thông qua phương pháp crackinh.

C3H6(OH)2

công thức rút gọn C3H8O2


Propylene glycol

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 76.0944

Khối lượng riêng (kg/m3) 1036

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 188

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Polyme: Bốn mươi lăm phần trăm propylene glycol được sản xuất được sử dụng làm nguyên liệu hóa học để sản xuất nhựa polyester không bão hòa . Về vấn đề này, propylene glycol phản ứng với hỗn hợp anhydride maleic không bão hòa và axit isophthalic để tạo ra chất đồng trùng hợp . Polyme không bão hòa một phần này trải qua liên kết chéo để tạo ra nhựa nhiệt . Liên quan đến ứng dụng này, propylene glycol phản ứng với propylene oxide để tạo ra oligome và polymer được sử dụng để sản xuất polyurethan . Propylene glycol được sử dụng trong sơn kiến ​​trúc acrylic thấm nước để kéo dài thời gian khô mà nó đạt được bằng cách ngăn không cho bề mặt khô do tốc độ bay hơi chậm hơn so với nước. 2. Thức ăn Propylene glycol cũng được sử dụng trong các mặt hàng ăn được khác nhau như đồ uống có nguồn gốc từ cà phê, chất làm ngọt dạng lỏng , kem, các sản phẩm từ sữa và soda.Dung dịch được sử dụng để phân phối dược phẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc cá nhân thường bao gồm propylene glycol trong số các thành phần.Trong các chất khử trùng tay chứa cồn, nó được sử dụng như một chất giữ ẩm để ngăn ngừa da bị khô.Propylene glycol được sử dụng làm dung môi trong nhiều loại dược phẩm , bao gồm cả dạng uống , thuốc tiêm và thuốc bôi . Nhiều loại dược phẩm không hòa tantrong nước sử dụng PG làm dung môi và chất mang; viên nén benzodiazepine là một ví dụ. PG cũng được sử dụng làm dung môi và chất mang cho nhiều chế phẩm viên nang dược phẩm . Ngoài ra, một số công thức nhất định của nước mắt nhân tạo sử dụng proplyene glycol làm thành phần 3. Chất chống đông: Hỗn hợp nước-propylene glycol nhuộm màu hồng để biểu thị hỗn hợp tương đối không độc hại được bán dưới tên RV hoặc chất chống đông biển. Propylene glycol thường được sử dụng thay thế cho ethylene glycol trong độc tính thấp, chất chống đông ô tô thân thiện với môi trường . Nó cũng được sử dụng để mùa đông các hệ thống ống nước trong các cấu trúc trống 4. Chất lỏng thuốc lá điện tử : Cùng với glycerin thực vật là thành phần chính (<1, 92%) trong chất lỏng điện tử được sử dụng trong thuốc lá điện tử , nơi nó được aerosol hóa để giống với khói. Nó đóng vai trò là chất mang cho các chất như nicotine và cannabinoids , cũng như để tạo ra một hơi giống như khói 5. Các ứng dụng khác Propylene glycol (thường được viết tắt là 'PG') có nhiều ứng dụng. Một số ứng dụng phổ biến thấy PG được sử dụng: Là một dung môi cho nhiều chất, cả tự nhiên và tổng hợp. Là một người hài hước (E1520). Trong thú y như là một điều trị bằng miệng cho tăng kali máu ở động vật nhai lại . Trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, nơi PG thường được sử dụng như một chất mang hoặc cơ sở cho các loại trang điểm khác nhau. Để bẫy và bảo quản côn trùng (bao gồm cả chất bảo quản DNA ). Đối với việc tạo ra khói sân khấu và sương mù trong các hiệu ứng đặc biệt cho phim và giải trí trực tiếp. Cái gọi là 'máy hút thuốc' hay 'kẻ nguy hiểm' làm bốc hơi hỗn hợp PG và nước để tạo ra ảo ảnh của khói. Trong khi nhiều máy trong số này sử dụng nhiên liệu dựa trên PG, một số sử dụng dầu. Những người sử dụng PG làm như vậy trong một quy trình giống hệt như cách thuốc lá điện tử hoạt động; sử dụng một yếu tố làm nóng để tạo ra một hơi nước dày đặc. Hơi được tạo ra bởi các máy này có vẻ ngoài thẩm mỹ và hấp dẫn của khói, nhưng không làm cho người biểu diễn và phi hành đoàn sân khấu chịu những tác hại và mùi liên quan đến khói thực tế. Là một chất phụ gia trong PCR để giảm nhiệt độ nóng chảy của axit nucleic để nhắm mục tiêu các trình tự giàu GC

C4H10


Butan

butane

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.1222

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.48

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Dùng làm nguyên liệu để điều chế butađien, isobutilen, xăng tổng hợp,... Hỗn hợp B với propan được dùng rộng rãi làm nhiên liệu; là thành phần chủ yếu của khí dầu mỏ hoá lỏng LPG (Liquified Petroleum Gas). Ở Việt Nam, LPG bắt đầu được sản xuất từ năm 2000 (tại nhà máy chế biến khí Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ khí đồng hành mỏ Bạch Hổ (xt. Khí dầu mỏ); sản lượng LPG năm 2002 khoảng 300 nghìn tấn nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu tăng với tốc độ rất nhanh của thị trường trong nước.

CH3CH2CH2CH2OH

công thức rút gọn C4H10O


n-butanol

butan-1-ol

Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.1216

Khối lượng riêng (kg/m3) 810

Màu sắc không màu, khúc xạ

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 117

Tính chất hóa học

Ứng dụng

n-butanol là một chất trung gian trong việc sản xuất butyl acrylate, butyl axetat, dibutyl phthalate, dibutyl sebacate, và các este butyl, ethe butyl khác] như ethylen monobutyl etylen glycol, ete monobutyl etylen và eteilen triethylene, và các butyl etyl acetates tương ứng. Các ứng dụng công nghiệp khác bao gồm sản xuất dược phẩm, polyme, nhựa pyroxylin, este thuốc diệt cỏ, in ấn (ví dụ 2,4-D, 2,4,5-T) [12] và butyl xanthate. Nó cũng được sử dụng như là một chất pha loãng / phản ứng trong sản xuất urê formaldehyde và nhựa melamine-formaldehyde. Các ứng dụng khác n-butanol được sử dụng như một thành phần trong nước hoa và là một dung môi để chiết xuất tinh dầu. n-Butanol cũng được sử dụng như một chất chiết xuất trong sản xuất kháng sinh, hormon và vitamin; dung môi cho sơn, chất phủ, nhựa tự nhiên, lợi, nhựa tổng hợp, thuốc nhuộm, alkaloid và camphor. Các ứng dụng nhỏ khác của n-butanol như chất sưng trong hàng dệt, như là một thành phần của chất lỏng phanh thủy lực, các công thức làm sạch, chất làm sạch và chất chống thấm; và như là một thành phần của các chất quặng float, và các hệ thống xử lý gỗ.[13] n-Butanol đã được đề xuất như một chất thay thế cho nhiên liệu diesel và xăng. Nó được sản xuất với số lượng nhỏ trong hầu hết các quá trình lên men, nhưng các loại Clostridium sản sinh butanol rất cao và nghiên cứu hiện đang được tiến hành để tăng sản lượng biobutanol cuối cùng từ sinh khối. Trong một số trường hợp, việc sản xuất hoặc việc sử dụng các chất sau đây có thể tạo ra n-butanol: da nhân tạo, este butyl, xi măng cao su, thuốc nhuộm, tinh dầu hoa quả, nhựa, rayon, kính an toàn, sơn lót vỏ sò, và vải chống thấm. Sự xuất hiện trong tự nhiên Mật ong sử dụng n-butanol làm Pheromone báo thức.

C6H12O6


Fructozơ

fructose

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 180.1559

Khối lượng riêng (kg/m3) 1694

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Là chất rắn kết tinh.

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 103

Tính chất hóa học

Ứng dụng

- Fructose tinh thể được sử dụng để tăng hương vị trong ngành công nghiệp thực phẩm. - Nó được sử dụng trong nước có hương vị, nước tăng lực, các sản phẩm ít calo, vv - Đường trái cây được sử dụng trong sản xuất bánh quy ẩm mềm, thanh dinh dưỡng, các sản phẩm giảm calo, vv

C6H12O6


glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho

fructose

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 180.1559

Khối lượng riêng (kg/m3) 1540

Màu sắc bột trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Glucose chủ yếu được sử dụng để sản xuất fructose và trong sản xuất thực phẩm có chứa glucose. Trong thực phẩm, nó được sử dụng như một chất làm ngọt , giữ ẩm , để tăng âm lượng và tạo cảm giác mềm miệng hơn . Các nguồn glucose khác nhau, chẳng hạn như nước nho (cho rượu vang) hoặc mạch nha (cho bia), được sử dụng để lên men thành ethanol trong quá trình sản xuất đồ uống có cồn . Hầu hết các loại nước ngọt ở Mỹ đều sử dụng HFCS-55 (với hàm lượng fructose 55% trong khối khô), trong khi hầu hết các loại thực phẩm ngọt HFCS khác ở Mỹ đều sử dụng HFCS-42 (với hàm lượng fructose là 42% trong khối khô ).Ở nước láng giềng Mexico, mặt khác, đường mía được sử dụng trong nước ngọt như một chất làm ngọt, có khả năng làm ngọt cao hơn. Ngoài ra, xi-rô glucose được sử dụng, ngoài alia, trong sản xuất bánh kẹo như kẹo , kẹo bơ cứng và kẹo mềm . Phản ứng hóa học điển hình của glucose khi đun nóng trong điều kiện không có nước là phản ứng caramel hóa và, với sự có mặt của axit amin, phản ứng maillard . Ngoài ra, các axit hữu cơ khác nhau có thể được công nghệ sinh học được sản xuất từ glucose, ví dụ bằng cách lên men với Clostridium thermoaceticum để sản xuất axit axetic 2. Glucose được sử dụng để điều trị lượng đường trong máu rất thấp ( hạ đường huyết ), thường gặp nhất ở những người bị đái tháo đường . glucose hoạt động bằng cách nhanh chóng tăng lượng glucose trong máu của bạn. Glucose cũng được sử dụng để cung cấp calo carbohydrate cho một người không thể ăn vì bệnh, chấn thương hoặc tình trạng y tế khác. Glucose đôi khi được trao cho những người bị bệnh do uống quá nhiều rượu. Glucose cũng có thể được sử dụng để điều trị tăng kali máu (nồng độ kali cao trong máu của bạn).

C6H5Br


Bromobenzen

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 157.0079

Khối lượng riêng (kg/m3) 1495

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 156

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -30.8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Bromobenzene được sử dụng để tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là trong sản xuất phenyl magiê trung gian tổng hợp (một thuốc thử Grignard). Bromobenzene cũng được sử dụng làm phụ gia cho dầu động cơ và làm dung môi kết tinh. Sự giải phóng bromobenzene ra môi trường có thể xảy ra trong quá trình sản xuất và sản xuất phenyl magiê bromide, cũng như sử dụng làm dung môi và làm phụ gia trong dầu động cơ (HSDB, 2003). Nó đã được phát hiện ở tần số thấp và ở nồng độ thấp trong các mẫu thực phẩm, không khí xung quanh và nước thành phẩm.

C6H5CH(CH3)2

công thức rút gọn C9H12


isopropylbenzen, cumen

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.1916

Khối lượng riêng (kg/m3) 862

Màu sắc không màu; Mùi sắc nét, giống như xăng

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 152

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Gần như tất cả các cumene được sản xuất như một hợp chất tinh khiết ở quy mô công nghiệp được chuyển đổi thành cumene hydroperoxide , một chất trung gian trong quá trình tổng hợp các hóa chất quan trọng trong công nghiệp khác, chủ yếu là phenol và acetone .

C6H5CH3

công thức rút gọn C7H8


Toluen

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 92.1384

Khối lượng riêng (kg/m3) 0.87

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 111

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Tiền chất của benzen và xylene Toluene chủ yếu được sử dụng làm tiền chất của benzen thông qua quá trình hydro hóa : C 6 H 5 CH 3 + H 2 → C 6 H 6 + CH 4 Ứng dụng được xếp hạng thứ hai liên quan đến sự không cân xứng của nó với hỗn hợp benzen và xylene 2. Nitrat Nitrat của toluene cho mono-, di- và trinitrotoluene, tất cả đều được sử dụng rộng rãi. Dinitrotoluene là tiền chất của toluene diisocyanate , được sử dụng trong sản xuất bọt polyurethane . Trinitrotoluene là chất nổ thường được viết tắt là TNT. 3. Oxy hóa Axit benzoic và benzen được sản xuất thương mại bằng cách oxy hóa một phần toluene với oxy . Các chất xúc tác điển hình bao gồm naphthenate coban hoặc mangan 4. Dung môi Toluene là một phổ biến dung môi , ví dụ như đối với các loại sơn , sơn chất pha loãng, chất bịt kín silicone, nhiều chất phản ứng hóa học , cao su , in mực, chất kết dính (keo), sơn mài , thợ thuộc da da , và chất khử trùng . 5. Nhiên liệu Toluene có thể được sử dụng làm chất tăng áp octan trong nhiên liệu xăng cho động cơ đốt trong cũng như nhiên liệu phản lực . Toluene ở mức 86% theo thể tích đã cung cấp nhiên liệu cho tất cả các động cơ tăng áp trong Công thức 1 trong những năm 1980, lần đầu tiên được đội đua của Honda tiên phong . 14% còn lại là "chất độn" của n - heptane , để giảm chỉ số octan để đáp ứng các hạn chế về nhiên liệu của Công thức Một. Toluene ở mức 100% có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho cả động cơ hai thì và bốn thì ; tuy nhiên, do mật độcủa nhiên liệu và các yếu tố khác, nhiên liệu không dễ bay hơi trừ khi được làm nóng đến 70 ° C (158 ° F). Honda đã giải quyết vấn đề này trên những chiếc xe Công thức 1 của họ bằng cách định tuyến các đường nhiên liệu thông qua bộ trao đổi nhiệt , lấy năng lượng từ nước trong hệ thống làm mát để đốt nóng nhiên liệu. Tại Úc vào năm 2003, toluene đã được tìm thấy đã được kết hợp bất hợp pháp với xăng trong các cửa hàng nhiên liệu để bán dưới dạng nhiên liệu tiêu chuẩn. Toluene không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhiên liệu, trong khi các nhiên liệu khác bị đánh thuế hơn 40%, mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn cho các nhà cung cấp nhiên liệu. Mức độ thay thế toluene chưa được xác định 6. Ứng dụng thích hợp Trong phòng thí nghiệm, toluene được sử dụng làm dung môi cho vật liệu nano carbon, bao gồm ống nano và fullerene, và nó cũng có thể được sử dụng làm chất chỉ thị fullerene . Màu của dung dịch toluen của C 60 là màu tím sáng. Toluene được sử dụng làm xi măng cho các bộ polystyrene mịn (bằng cách hòa tan và sau đó nung chảy các bề mặt) vì nó có thể được áp dụng rất chính xác bằng bàn chải và không chứa một lượng lớn chất kết dính. Toluene có thể được sử dụng để phá vỡ các tế bào hồng cầu mở để trích xuất huyết sắc tố trong các thí nghiệm hóa sinh. Toluene cũng đã được sử dụng làm chất làm mát vì khả năng truyền nhiệt tốt trong bẫy lạnh natri được sử dụng trong các vòng lặp của hệ thống lò phản ứng hạt nhân. Toluene cũng đã được sử dụng trong quá trìnhloại bỏ cocaine từ lá coca trong sản xuất xi-rô Coca-Cola

C6H5Cl


clorua benzen

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 112.5569

Khối lượng riêng (kg/m3) 1110

Màu sắc không màu; Mùi giống như hạnh nhân

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 131

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Việc sử dụng chính của chlorobenzene là một chất trung gian trong sản xuất các mặt hàng như thuốc diệt cỏ, thuốc nhuộm và cao su. Clorobenzene cũng được sử dụng làm dung môi sôi cao trong nhiều ứng dụng công nghiệp cũng như trong phòng thí nghiệm. Clorobenzene được nitrat hóa trên quy mô lớn để tạo ra hỗn hợp 2-nitrochlorobenzene và 4-nitrochlorobenzene , được tách ra. Các mononitrochlorobenzenes này được chuyển đổi thành 2-nitrophenol , 2-nitroanisole, bis (2-nitrophenyl) disulfide và 2-nitroaniline bằng cách di chuyển nucleophilic của clorua, với natri hydroxit , natri methoxide, natri disulfide và amoniac . Các chuyển đổi của dẫn xuất 4-nitro là tương tự nhau. Clorobenzene từng được sử dụng trong sản xuất một số loại thuốc trừ sâu , đáng chú ý nhất là DDT , do phản ứng với chloral (trichloroacetaldehyd), nhưng ứng dụng này đã bị từ chối khi sử dụng DDT giảm dần. Tại một thời điểm, chlorobenzene là tiền chất chính để sản xuất phenol :C 6 H 5 Cl + NaOH → C 6 H 5 OH + NaCl Phản ứng cũng có sản phẩm phụ là muối . Phản ứng được gọi là quá trình Dow, với phản ứng được thực hiện ở 350 ° C sử dụng natri hydroxit nung chảy mà không cần dung môi. Các thí nghiệm dán nhãn cho thấy phản ứng tiến hành thông qua việc loại bỏ / bổ sung, thông qua benzyne là chất trung gian.

C6H5CN

công thức rút gọn C7H5N


Benzonitrile

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 103.1213

Khối lượng riêng (kg/m3) 1000

Màu sắc không màu; Mùi giống như hạnh nhân

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 188

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Sản xuất benzoguanamine; trung gian cho hóa chất cao su; dung môi cho cao su nitrile, sơn mài đặc biệt, và nhiều loại nhựa và polyme, và cho nhiều muối kim loại khan. Sử dụng công nghiệp Benzonitrile được sử dụng làm chất trung gian cho hóa chất cao su và làm dung môi cho cao su nitrile, sơn mài đặc biệt, nhiều loại nhựa, polyme và cho nhiều muối kim loại khan (HSDB 1988; Hawley 1981). Nó chủ yếu được sử dụng làm chất trung gian cho benzoguanamine (HSDB 1988). Nó cũng được sử dụng như một chất phụ gia trong phòng tắm mạ niken, tách naphthalene và alkylnaphthalenes khỏi các chất không thơm bằng phương pháp chưng cất azetropic; như phụ gia nhiên liệu máy bay phản lực; trong phòng tắm tẩy trắng bông; làm phụ gia sấy khô cho sợi acrylic; và trong việc loại bỏ titan tetrachloride và vanadi oxychloride khỏi silicon tetrachloride (HSDB 1988; Smiley 1981). Benzonitrile cũng được sử dụng trong nước hoa ở mức tối đa 0,2% trong sản phẩm cuối cùng (Opdyke 1979).

C6H5COOH

công thức rút gọn C7H6O2


Axit benzoic

benzoic acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 122.1213

Khối lượng riêng (kg/m3) 1320

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất tinh thể rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 249

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 122

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axit benzoic là một thành phần của thuốc mỡ Whitfield, được dùng để điều trị các bệnh về da như nấm da, giun đũa và chân của vận động viên. Axit benzoic là thành phần chính của kẹo cao su benzoin, và cũng là thành phần chính trong cả hai loại thuốc benzoin và Friar's balsam. Các sản phẩm như vậy có một lịch sử sử dụng lâu dài như thuốc sát trùng tại chỗ và thuốc thông mũi hít. Axit benzoic được sử dụng làm thuốc trừ sâu, giảm đau và sát trùng vào đầu thế kỷ 20. Từ đầu những năm 1900, người ta đã chứng minh được Acid benzoic và muối benzoate khi gặp vitamin C có trong thực phẩm sẽ tạo thành phản ứng sinh ra benzene. Mà benzene đã được kết luận là chất gây ung thư từ những năm 1980 và được khuyến cáo tránh hấp thu benzene qua đường thở (không khí ô nhiễm), hoặc đường ăn uống (thực phẩm). Trên thị trường Mỹ vào năm 2008, các nhà khoa học của FDA (Cục Quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ) đã phát hiện benzene trong một số mẫu nước giải khát sử dụng muối benzoate như chất bảo quản Đa số các loại rau củ quả, trái cây đều chứa vitamin C, nên việc sử dụng muối benzoate trong quá trình bảo quản các sản phẩm từ rau củ quả, trái cây, nước chấm có ớt hay cà đều làm tăng khả năng sinh ra benzene

C6H5NH2

công thức rút gọn C6H7N


anilin

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 93.1265

Khối lượng riêng (kg/m3) 1021

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 184

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Anilin được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học và đời sống hàng ngày như được đưa ra dưới đây- Anilin được sử dụng trong ngành công nghiệp cao su để xử lý các hóa chất và sản phẩm cao su như lốp xe hơi, bóng bay, găng tay, v.v. Nó được sử dụng như một chất nhuộm trong sản xuất quần áo như quần jean, vv Nó được sử dụng trong sản xuất các loại thuốc như paracetamol, Tylenol, acetaminophen. Nó được sử dụng làm thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm trong ngành nông nghiệp Nó được sử dụng trong sản xuất polyurethane, lần lượt được sử dụng trong sản xuất nhựa.

C6H5NO2


Nitrobenzen

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 123.1094

Khối lượng riêng (kg/m3) 1199

Màu sắc Vàng

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 210.9

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 5.7

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Khoảng 97% sản lượng nitrobenzen được dùng làm tiền chất để sản xuất anilin, chất này lại dùng làm tiền chất để sản xuất các hóa chất xử lý cao su, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm (chủ yếu loại thuốc nhuộm azo), thuốc nổ, và dược phẩm.

C6H5OH

công thức rút gọn C6H6O


Phenol

phenol

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 94.1112

Khối lượng riêng (kg/m3) 1070

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường tinh thể rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 181

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 40

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Phenol được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Công nghiệp chất dẻo: phenol là nguyên liệu để điều chế nhựa phenol formaldehyde. Công nghiệp tơ hóa học: Từ phenol tổng hợp ra tơ polyamide. Nông dược: Từ phenol điều chế được chất diệt cỏ dại và kích thích tố thực vật 2,4 - D (là muối natri của axit 2,4 điclophenoxiaxetic). Phenol cũng là nguyên liệu để điều chế một số phẩm nhuộm, thuốc nổ (axit picric). Do có tính diệt khuẩn nên phenol được dùng để trực tiếp làm chất sát trùng, tẩy uế, hoặc để điều chế các chất diệt nấm mốc (ortho - và para - nitrophenol…)

C6H5ONa

công thức rút gọn C6H5NaO


Natri Phenolat

Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 116.0931

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Natri phenoxide ( natri phenolate ) là một hợp chất hữu cơ có công thức NaOC 6 H 5 . Nó là một chất rắn tinh thể màu trắng. Anion của nó, phenoxide, còn được gọi là phenolate, là cơ sở liên hợp của phenol . Nó được sử dụng như một tiền thân của nhiều hợp chất hữu cơ khác, chẳng hạn như ete aryl . Natri Phenoxide phá hủy hoặc ức chế sự phát triển của vi sinh vật, vì vậy mọi người sử dụng nó để ngăn mùi và làm sạch da. Natri Phenoxide ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, vì vậy nó có thể bảo vệ mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

CH2(CHO)2

công thức rút gọn C3H4O2


andehit malonic

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 72.0627

Khối lượng riêng (kg/m3) 991

Màu sắc màu ánh kim

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 108

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 72

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Việc sản xuất aldehyd này được sử dụng như một dấu ấn sinh học để đo mức độ stress oxy hóa trong một sinh vật. Malondialdehyd phản ứng với deoxyadenosine và deoxyguanosine trong DNA, tạo thành các chất gây nghiện DNA, chất chính là M1G, là chất gây đột biến.

CH2(COOH)2

công thức rút gọn C3H4O4


axit malonic

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 104.0615

Khối lượng riêng (kg/m3) 1619

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 135

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axit malonic là tiền chất của polyesters đặc biệt . Nó có thể được chuyển đổi thành 1,3 propanediol để sử dụng cho polyesters và polyme và quy mô thị trường dự kiến ​​là 621,2 triệu đô la vào năm 2021. Nó cũng có thể là một thành phần trong nhựa alkyd , được sử dụng trong một số ứng dụng lớp phủ để bảo vệ chống lại thiệt hại gây ra bởi ánh sáng tia cực tím, oxy hóa và ăn mòn. Một ứng dụng của axit malonic là trong ngành công nghiệp sơn phủ như là một liên kết ngang cho các loại sơn bột xử lý nhiệt độ thấp, ngày càng trở nên có giá trị đối với các chất nền nhạy cảm với nhiệt và mong muốn đẩy nhanh quá trình phủ. Nó được sử dụng trong một số quy trình sản xuất như một hóa chất đặc biệt có giá trị cao bao gồm công nghiệp điện tử , công nghiệp hương liệu và nước hoa, dung môi đặc biệt, liên kết ngang polymer và công nghiệp dược phẩm. Năm 2004, sản lượng axit malonic hàng năm trên toàn cầu và các chất diest có liên quan là hơn 20.000 tấn. Sự tăng trưởng tiềm năng của các thị trường này có thể là kết quả của những tiến bộ trong công nghệ sinh học công nghiệp nhằm tìm cách thay thế các hóa chất gốc dầu mỏ trong các ứng dụng công nghiệp. Trong các ứng dụng thực phẩm và dược phẩm, axit malonic có thể được sử dụng để kiểm soát độ axit, như là một tá dược trong công thức dược phẩm hoặc phụ gia bảo quản tự nhiên cho thực phẩm. Axit malonic được sử dụng làm hóa chất khối xây dựng để tạo ra nhiều hợp chất có giá trị, bao gồm các hợp chất hương liệu và hương liệu gamma-nonalactone, axit cinnamic và hợp chất dược phẩm valproate Axit malonic (lên đến 37,5% w / w) đã được sử dụng để liên kết ngang tinh bột ngô và khoai tây để sản xuất một loại nhựa nhiệt dẻo có thể phân hủy sinh học; quá trình được thực hiện trong nước sử dụng các chất xúc tác không độc hại. Công ty Eastman Kodak và những người khác sử dụng axit malonic và các dẫn xuất như một chất kết dính phẫu thuật

CH2=CH-COOH

công thức rút gọn


Axit acrylic

Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1051

Màu sắc không màu với mùi chát.

Trạng thái thông thường chất lỏng ăn mòn

Nhiệt độ sôi (°C) 141

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 14

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Việc sử dụng chính của axit acrylic là trong sản xuất este và nhựa acrylic, được sử dụng chủ yếu trong lớp phủ và chất kết dính. Nó cũng được sử dụng trong các hóa chất xử lý dầu, chất trung gian tẩy rửa, hóa chất xử lý nước và polyme axit polyacrylic thấm nước. 2. Axit acrylic trải qua các phản ứng điển hình của axit cacboxylic . Khi phản ứng với rượu , nó tạo thành este tương ứng . Các este và muối của axit acrylic được gọi chung là acrylates (hoặc propenoates). Các este alkyl phổ biến nhất của axit acrylic là methyl, butyl, ethyl và 2-ethylhexyl acrylate. 3. Axit acrylic và các este của nó dễ dàng kết hợp với chúng (để tạo thành axit polyacrylic ) hoặc các monome khác (ví dụ acrylamide , acrylonitril , hợp chất vinyl , styren và butadien ) bằng cách phản ứng ở liên kết đôi của chúng, tạo thành homopolyme hoặc copolyme , được sử dụng trong sản xuất bằng nhựa khác nhau , sơn , chất kết dính , chất đàn hồi , cũng như đánh bóng sàn và sơn. 4. Axit acrylic là một hợp chất, được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp tã , công nghiệp xử lý nước hoặc công nghiệp dệt may. Trên phạm vi toàn thế giới, tỷ lệ tiêu thụ axit acrylic được dự đoán sẽ đạt hơn 8.000 kiloton ước tính vào năm 2020. Sự gia tăng này dự kiến ​​sẽ xảy ra do sử dụng sản phẩm này trong các ứng dụng mới, bao gồm các sản phẩm chăm sóc cá nhân , chất tẩy rửa và các sản phẩm được sử dụng cho người lớn không tự chủ .

CH2=CHCH=CH2

công thức rút gọn


1,3-Butadien

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 614

Màu sắc không màu; Mùi dầu hỏa

Trạng thái thông thường khí

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Hầu hết butadien được thực hiện phản ứng trùng hợp để sản xuất cao su tổng hợp. Polybutadien là vật liệu rất mềm, và rẻ tiền. Các polyme đồng trùng hợp được điều chế từ butadien và styren, butadien và acrylonitril bao gồm acrylonitrile butadien styren (ABS), acrylonitrile butadien (NBR) và styren-butadien (SBR) là vật liệu được sử dụng phổ biến nhất để sản xuất lốp ô tô

CH2=CHCH2OH

công thức rút gọn


Allyl alcohol

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 850

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 97

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -129

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Rượu allyl được sử dụng làm thuốc trừ sâu và nguyên liệu thô cho sản xuất nhiều hợp chất hữu cơ khác.

CH2=CHCl

công thức rút gọn


Vinyl clorua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 0.911

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Vinyl clorua is là một hợp chất clorua hữu cơ với công thức hóa học H2C=CHCl. Tên khác của chất này là vinyl chloride monomer (VCM) hoặc chloroethene. Hợp chất không màu này là một hóa chất công nghiệp quan trọng được sử dụng chủ yếu để sản xuất polymer polyvinyl clorua (PVC).[2] Khoảng 13 tỷ kg chất này được sản xuất hàng năm. VCM nằm trong top 20 chất hóa dầu lớn nhất tính theo sản lượng toàn cầu. Hoa Kỳ hiện vẫn là quốc gia sản xuất VCM lớn nhất vì có chi phí sản xuất thấp đối với các nguyên liệu thô clorin và etylen. Trung Quốc cũng là một nhà sản xuất lớn và là một trong những quốc gia tiêu thụ VCM lớn nhất. Vinyl clorua là một khí có mùi ngọt. Nó rất độc, dễ cháy, và gây ung thư. Nó có thể được hình thành trong môi trường khi các sinh vật đất phá vỡ dung môi "chứa clo". Vinyl clorua được thải ra từ các ngành công nghiệp hoặc được hình thành từ sự phân hủy của các hóa chất clo có thể xâm nhập vào không khí và nguồn cung cấp nước uống. Vinyl clorua là một chất gây ô nhiễm thông thường được tìm thấy gần các bãi chôn lấp rác.[4] Trong quá khứ VCM đã được sử dụng làm chất làm lạnh.

CH2Cl2


Diclo Methan

dichloromethane

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 84.9326

Khối lượng riêng (kg/m3) 1325

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 39

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -96

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Diclomêtan (DCM) hay mêtylen clorua (MC) là một hợp chất hóa học với công thức CH2Cl2. Đây là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi với mùi thơm nhẹ. Nó được sử dụng rộng rãi làm dung môi, vì là một trong những clocácbon ít độc nhất, và nó có thể trộn lẫn với hầu hết các dung môi hữu cơ. Diclomêtan lần đầu được nhà hóa học người Pháp Henri Victor Regnault tổng hợp năm 1839, cô lập nó từ hỗn hợp của clorometan và clo được phơi sáng.

CH3Br


Metyl Bromua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 94.9385

Khối lượng riêng (kg/m3) 3974

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) 3

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Methyl bromide là một loại khí không mùi, không màu được sử dụng để kiểm soát nhiều loại sâu bệnh trong nông nghiệp và vận chuyển, bao gồm nấm, cỏ dại, côn trùng, tuyến trùng (hoặc giun tròn) và động vật gặm nhấm. Người trồng nông nghiệp bơm methyl bromide khoảng hai feet xuống đất để khử trùng đất trước khi trồng trọt. Methyl bromide cũng được sử dụng để xử lý các mặt hàng như nho, măng tây, gỗ tròn và các hàng hóa nhập khẩu khác để ngăn chặn việc gây hại cho Hoa Kỳ. Phương pháp điều trị thường đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch chính thức cho các lô hàng quốc tế. Methyl bromide là một chất độc hại. Bởi vì nó tiêu tan nhanh chóng vào bầu khí quyển, nó nguy hiểm nhất tại khu vực khử trùng. Sự tiếp xúc của con người với nồng độ methyl bromide cao có thể gây ra sự cố hệ thống thần kinh trung ương và hệ hô hấp và có thể gây hại cho phổi, mắt và da.

CH3CH2CH2OH

công thức rút gọn C3H8O


1-Propanol

propan-1-ol

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 60.0950

Khối lượng riêng (kg/m3) 803

Màu sắc trong suốt

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 97

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -126

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1-Prôpanol là một loại rượu với công thức phân tử CH3CH2CH2OH. Nó còn được biết đến với các tên gọi Prôpan-1-ol, rượu 1-prôpylic, rượu n-prôpylic hay đơn giản là prôpanol. Nó được sử dụng như là dung môi trong công nghiệp dược phẩm cũng như để chế tạo nhựa tổng hợp và các este xenluloza.

CH3CH2CHO

công thức rút gọn C3H6O


Propanal

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.0791

Khối lượng riêng (kg/m3) 810

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 46

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Nó chủ yếu được sử dụng như một tiền chất của trimethylolethane (CH 3 C (CH 2 OH) 3 ) thông qua một phản ứng ngưng tụ với formaldehyd ; triol đây là một trung gian quan trọng trong việc sản xuất alkyd nhựa . Các ứng dụng khác bao gồm khử propanol và oxy hóa thành axit propionic. Ngưng tụ propionaldehyd với tert -butylamine tạo ra CH 3 CH 2 CH = N- t -Bu, một khối xây dựng ba carbon được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ . Sự khử hóa của imine này với LDA tạo ra CH 3 CHLiCH = N- t -Bu, từ đó ngưng tụ với aldehyd .

CH3CH2OH

công thức rút gọn C2H6O


Etanol

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 46.0684

Khối lượng riêng (kg/m3) 789

Màu sắc trong suốt

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 78

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -114

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Etanol có thể sử dụng như là nhiên liệu cồn (thông thường được trộn lẫn với xăng) và trong hàng loạt các quy trình công nghiệp khác. Etanol cũng được sử dụng trong các sản phẩm chống đông lạnh vì điểm đóng băng thấp của nó. Tại Hoa Kỳ, Iowa là bang sản xuất etanol cho ô tô với sản lượng lớn nhất. Nó dễ dàng hòa tan trong nước theo mọi tỷ lệ với sự giảm nhẹ tổng thể về thể tích khi hai chất này được trộn lẫn nhau. Etanol tinh chất và etanol 95% là các dung môi tốt, chỉ ít phổ biến hơn so với nước một chút và được sử dụng trong các loại nước hoa, sơn và cồn thuốc. Các tỷ lệ khác của etanol với nước hay các dung môi khác cũng có thể dùng làm dung môi. Các loại đồ uống chứa cồn có hương vị khác nhau do có các hợp chất tạo mùi khác nhau được hòa tan trong nó trong quá trình ủ và nấu rượu. Khi etanol được sản xuất như là đồ uống hỗn hợp thì nó là rượu ngũ cốc tinh khiết. Dung dịch chứa 70% etanol chủ yếu được sử dụng như là chất tẩy uế. Etanol cũng được sử dụng trong các gel vệ sinh kháng khuẩn phổ biến nhất ở nồng độ khoảng 62%. Khả năng khử trùng tốt nhất của etanol khi nó ở trong dung dịch khoảng 70%; nồng độ cao hơn hay thấp hơn của etanol có khả năng kháng khuẩn kém hơn. Etanol giết chết các vi sinh vật bằng cách biến tính protein của chúng và hòa tan lipit của chúng. Nó có hiệu quả trong việc chống lại phần lớn các loại vi khuẩn và nấm cũng như nhiều loại virus, nhưng không hiệu quả trong việc chống lại các bào tử vi khuẩn. Rượu vang chứa ít hơn 16% etanol không tự bảo vệ được chúng trước vi khuẩn. Do điều này, vang Bordeaux thông thường được làm nặng thêm bằng etanol tới ít nhất 18% etanol theo thể tích để ngăn chặn quá trình lên men nhằm duy trì độ ngọt và trong việc pha chế để lưu trữ, từ thời điểm đó nó trở thành có khả năng ngăn chặn vi khuẩn phát triển trong rượu, cũng như có thể lưu trữ lâu năm trong các thùng gỗ có thể 'thở', bằng cách này vang Bordeaux có thể lưu trữ lâu năm mà không bị hỏng. Do khả năng sát khuẩn của etanol nên các đồ uống chứa trên 18% etanol theo thể tích có khả năng bảo quản lâu dài. Nhóm hyđrôxyl trong phân tử etanol thể hiện tính axít cực yếu, nhưng khi xử lý bằng kim loại kiềm hay các bazơ cực mạnh, ion H+ có thể bị loại khỏi để tạo ra ion êthôxít, C2H5O-. Xăng E5 Kể từ ngày 1/1/2018 Việt Nam đưa xăng E5 (Ron92 95%, ethanol 5%) vào sử dụng trong toàn quốc. So với thế giới có lẽ chậm một bước vì một số quốc gia đã đưa vào sử dụng xăng E10, E15.... Các chất hóa học dẫn xuất từ etanol Êtyl este Trong sự hiện diện của chất xúc tác axít (thông thường là axít sulfuric) etanol phản ứng với các axít cacboxylic để tạo ra êtyl este: CH3CH2OH + RCOOH → RCOOCH2CH3 + H2O Hai êtyl este được sản xuất nhiều nhất là êtyl acrylat (từ etanol và axít acrylic) và êtyl axêtat (từ etanol và axít axêtic). Êtyl acrylat là một đơn phân tử được sử dụng trong sản xuất polyme acrylat có công dụng làm chất kết dính hay các vật liệu che phủ. Êtyl axêtat là dung môi phổ biến sử dụng trong sơn, các vật liệu che phủ và trong công nghiệp dược phẩm. Các êtyl este khác cũng được sử dụng trong công nghiệp nhưng với sản lượng ít hơn như là các chất tạo mùi hoa quả nhân tạo. Giấm Giấm là dung dịch loãng của axít axêtic được điều chế bằng phản ứng của vi khuẩn Acetobacter trên dung dịch etanol. Mặc dù theo truyền thống người ta điều chế giấm từ các đồ uống chứa cồn như rượu vang, rượu táo vàbia nhưng giấm cũng có thể điều chế từ các dung dịch etanol công nghiệp. Giấm điều chế từ etanol chưng cất được gọi là "Giấm chưng cất" và nó được sử dụng phổ biến trong ngâm giấm thực phẩm hay làm gia vị. Êtylamin Khi nung nóng tới 150–220 °C trên chất xúc tác niken gốc silica- hay alumina-, etanol và amôniắc phản ứng với nhau để tạo ra êtylamin. Các phản ứng tiếp theo tạo ra điêtylamin và triêtylamin: CH3CH2OH + NH3 → CH3CH2NH2 + H2O CH3CH2OH + CH3CH2NH2 → (CH3CH2)2NH + H2O CH3CH2OH + (CH3CH2)2NH → (CH3CH2)3N + H2O Các êtylamin được sử dụng trong việc tổng hợp các dược phẩm, hóa chất nông nghiệp và các chất hoạt tính bề mặt. Các hợp chất khác Etanol là nguồn nguyên liệu hóa học đa dụng, và trong thời gian qua đã được sử dụng với phạm vi thương mại để tổng hợp hàng loạt các mặt hàng hóa chất với sản lượng lớn khác. Hiện nay, nó đã được thay thế trong nhiều ứng dụng bằng các nguyên liệu hóa dầu khác rẻ tiền hơn. Tuy nhiên, trên thị trường của các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhưng các cơ sở hạ tầng của công nghiệp hóa dầu thì còn chưa phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và Brasil thì etanol có thể được sử dụng để sản xuất các hóa chất mà được các nước phương Tây phát triển sản xuất chủ yếu từ dầu mỏ, bao gồm êtylen và butađien.

CH3CHO

công thức rút gọn C2H4O


Andehit axetic

acetaldehyde

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 44.0526

Khối lượng riêng (kg/m3) 790

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 20

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Acetaldehyde (tên hệ thống: ethanal) là một hợp chất hữu cơ với công thức hóa học CH3CHO, đôi khi được viết tắt thành MeCHO (Me = methyl). Nó là một trong các aldehyde quan trọng nhất, tồn tại phổ biến trong tự nhiên và được sản xuất trên quy mô lớn trong công nghiệp. Acetaldehyde tồn tại tự nhiên trong cà phê, bánh mì và quả chín và được thực vật tổng hợp. Nó cũng được tạo ra bởi sự oxy hóa từng phần của ethanol bởi enzym gan alcohol dehydrogenase và có thể là một yếu tố góp phần gây ra tình trạng say do đồ uống có cồn. Các cách thức tiếp xúc với chất này bao gồm không khí, nước, đất, hoặc nước ngầm, cũng như uống đồ có cồn và hút thuốc. Sử dụng disulfiram ức chế acetaldehyde dehydrogenase, vốn là enzyme chịu trách nhiệm cho sự trao đổi chất của acetaldehyde, do đó khiến cho cơ thể tích trữ acetaldehyde bên trong cơ thể.

CH3CHOHCH3

công thức rút gọn C3H8O


2-Propanol

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 60.0950

Khối lượng riêng (kg/m3) 786

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 82

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Năm 1990, 45.000 tấn rượu isopropyl đã được sử dụng ở Hoa Kỳ, chủ yếu là dung môi cho lớp phủ hoặc cho các quy trình công nghiệp. Trong năm đó, 5400 tấn đã được sử dụng cho mục đích gia đình và trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Rượu isopropyl đặc biệt phổ biến cho các ứng dụng dược phẩm, do độc tính thấp. Một số rượu isopropyl được sử dụng làm chất trung gian hóa học. Rượu isopropyl có thể được chuyển đổi thành acetone, nhưng quá trình cumene có ý nghĩa hơn. Nó cũng được sử dụng làm phụ gia xăng. 1. Dung môi Rượu isopropyl hòa tan một loạt các hợp chất không phân cực. Nó cũng bay hơi nhanh chóng, để lại dấu vết dầu gần như bằng không, so với ethanol và tương đối không độc hại, so với các dung môi thay thế. Vì vậy, nó được sử dụng rộng rãi như một dung môi và làm chất lỏng làm sạch, đặc biệt là cho các loại dầu hòa tan. Cùng với ethanol, n-butanol và metanol, nó thuộc nhóm dung môi rượu, khoảng 6,4 triệu tấn được sử dụng trên toàn thế giới vào năm 2011 Rượu isopropyl thường được sử dụng để làm sạch kính mắt, tiếp xúc điện, đầu băng âm thanh hoặc video, DVD và các ống kính đĩa quang khác, loại bỏ dán nhiệt từ tản nhiệt trên CPU và các gói IC khác, v.v. 2. Trung gian Rượu isopropyl được ester hóa để cung cấp isopropyl axetat, một dung môi khác. Nó phản ứng với carbon disulfide và natri hydroxit để cung cấp natri isopropylxanthate, một loại thuốc diệt cỏ và thuốc thử tuyển nổi quặng.Rượu isopropyl phản ứng với titan tetraclorua và kim loại nhôm để tạo ra isopropoxit titan và nhôm, tương ứng, trước đây là chất xúc tác và sau là thuốc thử hóa học.Hợp chất này có thể tự phục vụ như một thuốc thử hóa học, bằng cách hoạt động như một nhà tài trợ dihydrogen trong quá trình hydro hóa chuyển. 3. Y khoa Chà xát cồn, chất khử trùng tay và miếng khử trùng thường chứa dung dịch rượu isopropyl hoặc ethanol 60% 70% trong nước. Nước là cần thiết để mở lỗ màng tế bào của vi khuẩn, hoạt động như một cửa ngõ cho rượu isopropyl. Dung dịch 75% v / v trong nước có thể được sử dụng làm chất khử trùng tay. Rượu isopropyl được sử dụng như một chất hỗ trợ làm khô nước để ngăn ngừa viêm tai ngoài externa, còn được gọi là tai của người bơi lội. 4. Sử dụng sớm như một thuốc gây mê Mặc dù rượu isopropyl có thể được sử dụng để gây mê, nhưng nhiều thuộc tính hoặc nhược điểm tiêu cực của nó cấm sử dụng này. Rượu isopropyl cũng có thể được sử dụng tương tự như ether làm dung môi hoặc làm thuốc gây mê bằng cách hít khói hoặc đường uống. Sử dụng sớm bao gồm sử dụng dung môi làm thuốc gây mê chung cho động vật có vú nhỏ và loài gặm nhấm của các nhà khoa học và một số bác sĩ thú y. Tuy nhiên, nó đã sớm được ngưng lại, vì nhiều biến chứng phát sinh, bao gồm kích thích hô hấp, chảy máu trong và các vấn đề về thị giác và thính giác. Trong một số ít trường hợp, suy hô hấp dẫn đến tử vong ở động vật đã được quan sát. 5. Ô tô Rượu isopropyl là thành phần chính trong phụ gia nhiên liệu "máy sấy khí". Với số lượng đáng kể, nước là một vấn đề trong các thùng nhiên liệu, vì nó tách ra khỏi xăng và có thể đóng băng trong các đường cung cấp ở nhiệt độ thấp. Rượu không loại bỏ nước từ xăng, nhưng cồn sẽ hòa tan nước trong xăng. Sau khi hòa tan, nước không gây ra rủi ro như nước không hòa tan, vì nó không còn tích lũy trong các đường cung cấp và đóng băng, mà được tiêu thụ với chính nhiên liệu. Rượu isopropyl thường được bán trong các bình xịt dưới dạng kính chắn gió hoặc chất khử mùi khóa cửa. Rượu isopropyl cũng được sử dụng để loại bỏ dấu vết dầu phanh khỏi hệ thống phanh thủy lực, do đó dầu phanh (thường là DOT 3, DOT 4 hoặc dầu khoáng) không làm nhiễm bẩn má phanh và khiến phanh kém. Hỗn hợp rượu isopropyl và nước cũng thường được sử dụng trong dung dịch gạt nước kính chắn gió tự chế.

CH3Cl


metyl clorua

methyl chloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 50.4875

Khối lượng riêng (kg/m3) 1003

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Khí

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Clorometan, còn được gọi với những cái tên khác là metyl clorua, Refrigerant-40, R-40 hoặc HCC 40, là một hợp chất hóa học của nhóm hợp chất hữu cơ được gọi là haloankan. Nó đã từng được sử dụng rộng rãi như một chất làm lạnh. Hợp chất này là một loại khí cực kỳ dễ cháy, có thể không mùi hoặc có mùi thơm nhẹ. Do quan ngại về độc tính, hợp chất này không còn tồn tại trong các sản phẩm tiêu dùng. Clorometan được các nhà hoá học người Pháp Jean-Baptiste Dumas và Eugene Peligot tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1835 bằng cách đun sôi một hỗn hợp metanol, axit sulfuric và natri clorua. Phương pháp này tương tự như cách điều chế, tổng hợp hợp chất này ngày nay.

CH3CN

công thức rút gọn C2H3N


Metyl Xyanua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 41.0519

Khối lượng riêng (kg/m3) 786

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 81

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -46

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Acetonitrile được sử dụng chủ yếu như một dung môi trong việc tinh chế butadiene ở các nhà máy lọc dầu. Cụ thể, acetonitrile được đưa vào đầu của một cột chưng cất đầy hydrocarbon gồm cả butadiene, và khi acetonitrile rơi xuống qua cột, nó hấp thụ butadiene, sau đó được đưa từ đáy tháp lên tháp thứ hai. Nhiệt năng sau đó được sử dụng trong tháp tách để tách riêng butadiene. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến pin điện do có hằng số điện môi cao và khả năng phân rã các chất điện li. Với các lý do tương tự, nó là một dung môi phổ biến trong điện thế tuần hoàn.

CH3COCH3

công thức rút gọn C3H6O


Axeton

acetone

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.0791

Khối lượng riêng (kg/m3) 791

Màu sắc trong suốt

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 56

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Khoảng một phần ba axeton được sử dụng làm dung môi trên thế giới, và một phần tư được tiêu thụ dưới dạng axeton xianohidrin, dùng trong sản xuất metyl metacrilat. 1. Dung môi Axeton là một dung môi tốt cho nhựa và một số sợi tổng hợp. Axeton được dùng để pha loãng nhựa polieste, được sử dụng trong các chất tẩy rửa, dụng cụ làm sạch, Dùng để pha keo epoxy 2 thành phần trước khi đóng rắn và được sử dụng như một trong những thành phần dễ bay hơi của một số loại sơn và vecni. Như một chất tẩy nhờn nặng, axeton rất hữu ích trong việc làm sạch kim loại trước khi sơn, và cũng dùng để loại bỏ nhựa thông thông sau khi hàn xong. Axeton sử dụng làm dung môi trong công nghiệp dược phẩm, là thành phần tá dược trong một số loại thuốc, và để sản xuất rượu biến tính. Mặc dù dễ cháy, axeton được sử dụng rộng rãi như một dung môi để vận chuyển và lưu trữ axetilen, vì chất này khi chịu áp suất lớn dưới dạng hợp chất tinh khiết sẽ không an toàn. Các thùng chứa bao giờ cũng chứa axetilen được hòa tan trong axeton. Một lít axeton có thể hòa tan khoảng 250 lít axetilen. 2. Hóa chất trung gian Axeton dùng để tổng hợp metyl metacrilat, bắt đầu với chuyển đổi axeton sang axeton xianohidrin: (CH3)2CO + HCN → (CH3)2C(OH)CN Tiếp theo, sản phẩm được thủy phân cho ra dung dịch amit không bão hòa, và tiếp tục este hóa: (CH3)2C(OH)CN + CH3OH → CH2=(CH3)CCO2CH3 + NH3 Ứng dụng nhiều thứ ba (20%) của axeton là tổng hợp bisphenol A. Bisphenol A là thành phần của nhiều loại polyme như polycacbonat, polyurethane, nhựa epoxy. Sự tổng hợp gồm phản ứng dehydro hóa phenol và axeton: (CH3)2CO + 2 C6H5OH → (CH3)2C(C6H4OH)2 + H2O 3. Trong phòng thí nghiệm Trong phòng thí nghiệm, axeton được sử dụng như một dung môi cực aprotic trong rất nhiều phản ứng hữu cơ, như phản ứng SN2. Dung môi axeton được sử dụng rộng rãi để làm chất tẩy rửa vật dụng thủy tinh trong phòng thí nghiệm vì giá thành thấp và dễ bay hơi. Tuy được sử dụng rộng rãi làm chất tẩy rửa, nhưng axeton không mấy hiệu quả trừ khi được pha loãng nhiều. Axeton có thể được làm lạnh bởi đá khô đến -78 °C mà không đóng băng, vì thế nên axeton/đá khô lỏng được dùng để duy trì nhiệt độ thấp để tiến hành các thí nghiệm hóa học khi cần. 4. Trong y dược và kĩ thuật làm đẹp Axeton được sử dụng nhiều trong các thuốc và kĩ thuật làm đẹp nói chung và được xếp loại là phụ gia thực phẩm và đóng gói, bảo quản thực phẩm. Axeton thường được dùng để lột da bằng hóa chất. Các bác sĩ da liễu dùng axeton và cồn trong điều trị mụn trứng cá để lột da khô, chết. Những hóa chất dùng để lột da là axit salixylic, axit glycolic, axit salixylic 30% trong dung dịch ethanol, axit trichloroacetic (TCA). Trước khi lột, da cần được làm sạch và loại bỏ mỡ. Axeton, Septisol, hay cả hai chất đều dùng trong quá trình này. 5. Gia dụng và các ứng dụng khác Axeton là thành phần chính trong các chất tẩy rửa sơn móng tay, chất tẩy keo siêu dính và chất tẩy cho đồ gốm sứ, thủy tinh. Nghệ sĩ trang điểm dùng chất này để tẩy keo dán tóc giả và ria mép bằng cách ngâm vào axeton lỏng, sau đó dùng chải đi phần keo còn dư. Axeton còn được sử dụng trong việc in ấn nghệ thuật. Sau khi đổ một lượng vừa phải vào mặt sau của tấm ảnh được đặt úp xuống một bề mặt khác và chà, cào trên mặt sau một thời gian, mực của tấm ảnh ban đầu sẽ chuyển xuống bề mặt ấy.

CH3COOC2H5

công thức rút gọn C4H8O2


Etyl axetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 88.1051

Khối lượng riêng (kg/m3) 897

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 77.1

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -84

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axetat etyl được dùng rộng rãi làm dung môi cho các phản ứng hóa học cũng như để thực hiện công việc chiết các hóa chất khác. Tương tự, nó cũng được dùng trong sơn móng tay và thuốc tẩy sơn móng tay hay dùng để khử cafein của các hạt cà phê hay lá cần sa. Axetat etyl cũng có mặt trong một số loại kẹo, hoa quả hay nước hoa do nó bay hơi rất nhanh và để lại mùi nước hoa trên da. Nó cũng tạo ra hương vị tương tự như của các loại quả đào, mâm xôi hay dứa. Đây là một đặc trưng của phần lớn các este. Trong rượu vang Axetat etyl cũng có mặt trong rượu vang. Nó được coi là một chất gây ô nhiễm khi ở nồng độ cao, khi các loại rượu vang để lâu trong không khí. Ở nồng độ cao trong rượu vang, nó được coi là chất tạo ra mùi vị lạ, là vị chua bất thường do bị thủy phân dần dần để trở thành axít axetic (xem dưới đây). Sử dụng khác Axetat etyl là một chất độc có hiệu lực để sử dụng trong thu thập và nghiên cứu côn trùng. Trong các lọ chứa axetat etyl, hơi của nó sẽ giết chết côn trùng rất nhanh mà không làm hỏng hình dạng của chúng. Do không hút ẩm nên axetat etyl cũng giữ cho côn trùng đủ mềm để có thể thực hiện các công việc ép xác tiếp theo. Tổng hợp và thủy phân Axetat etyl được tổng hợp thông qua phản ứng este hóa từ axít axetic và êtanol, thông thường với sự hiện diện của xúc tác là axít như axít sulfuric. CH3CH2OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2O Do phản ứng là thuận nghịch và tạo ra cân bằng động nên hiệu suất là khá thấp nếu như không loại bỏ nước được tạo ra từ phản ứng. Quá trình thủy phân axetat etyl là quá trình ngược lại với phản ứng trên: H+ Axetat etyl + Nước → Axít axetic + Êtanol Ở đây, H+ là môi trường axit chỉ đóng vai trò như là chất xúc tác và nồng độ của nó không thay đổi trong suốt phản ứng. Ngoài ra, nước luôn có số dư thừa vì thế thực tế nồng độ của nó cũng gần như không thay đổi. Tốc độ phản ứng có thể được coi như là chỉ của axetat etyl. Tốc độ phản ứng = k[Axetat etyl] Mặc dù phản ứng này cũng là thuận nghịch, nhưng người ta có thể đạt được điều đó bằng cách dùng dư thừa axetat etyl để chuyển dịch phản ứng sang bên phải.

CH3COOC6H5

công thức rút gọn C8H8O2


phenyl axetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 136.1479

Khối lượng riêng (kg/m3) 1075

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 195

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 50

Tính chất hóa học

Ứng dụng

henyl Acetate là một chất chuyển hóa axit béo thơm của phenylalanine với hoạt tính chống ung thư tiềm năng. Tự nhiên xảy ra ở động vật có vú, phenylacetate gây ra sự biệt hóa, ức chế tăng trưởng và apoptosis trong các tế bào khối u. Các cơ chế hoạt động tiềm ẩn bao gồm giảm prenyl hóa protein, kích hoạt các thụ thể kích hoạt tăng sinh peroxisome, ức chế methyl hóa DNA và làm cạn kiệt glutamine . (NCI04)

CH3COOCH3

công thức rút gọn C3H6O2


metyl axetat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.0785

Khối lượng riêng (kg/m3) 932

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 56

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Một công dụng chính của methyl acetate là dung môi có độc tính thấp dễ bay hơi trong keo, sơn và tẩy sơn móng tay. Acetic anhydride được sản xuất bằng cách cacbonyl hóa methyl acetate trong một quá trình được lấy cảm hứng từ quá trình tổng hợp axit axetic của Monsanto .

CH3COOCH=CH2

công thức rút gọn


Vinyl axetat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 934

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 72

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Vinyl acetate là một thành phần quan trọng trong keo dán đồ nội thất. Vinyl acetate có thể được trùng hợp để cung cấp polyvinyl acetate (PVA). Với các monome khác, nó có thể được sử dụng để điều chế các chất đồng trùng hợp khác nhau như ethylene-vinyl acetate (EVA), vinyl acetate- acrylic acid (VA / AA), polyvinyl clorua acetate (PVCA) và polyvinylpyrrolidone (Vp / Va Copolyme, được sử dụng trong tóc gel ). Do tính không ổn định của gốc tự do, các nỗ lực kiểm soát trùng hợp thông qua hầu hết các quá trình triệt để 'sống / kiểm soát' đã tỏ ra có vấn đề. Tuy nhiên, RAFT trùng hợp (hay cụ thể hơn là MADIX) cung cấp một phương pháp thuận tiện để kiểm soát quá trình tổng hợp PVA bằng cách thêm một chất chuyển hóa chuỗi xanthate hoặc dithiocarbamate.

CH3COOH

công thức rút gọn C2H4O2


acid acetic

ethanoic acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 60.0520

Khối lượng riêng (kg/m3) 1049

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 118

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 16

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axit axetic là một chất phản ứng được dùng để sản xuất các hợp chất hóa học. Lượng sử dụng riêng lẻ lớn nhất là để sản xuất momoner vinyl axetat, tiếp theo là sản xuất axetic anhydrit và ester. Lượng axit axetic dùng để sản xuất giấm là rất nhỏ so với ở trên. Monome vinyl axetat Ứng dụng chủ yếu của axit axetic là sản xuất monome vinyl axetate. Ứng dụng này tiêu thụ khoảng 40% đến 45% sản lượng axit axetic trên thế giới. Phản ứng có sự tham gia của etylen với oxy và chất xúc tác là palladi. 2 H3C-COOH + 2 C2H4 + O2 → 2 H3C-CO-O-CH=CH2 + 2 H2O Vinyl axetate có thể được polyme hóa tạo thành polyvinyl axetat hoặc thành các polyme khác ứng dụng trong sơn và chất kết dính. Sản xuất este Các este chính sản xuất từ axit axetic được sử dụng chủ yếu làm dung môi cho mực, sơn và chất phủ. Các este như ethyl axetat, n-butyl axetat, isobutyl axetat, và propyl axetat, chúng được sản xuất một cách đặc biệt bằng phản ứng có xúc tác từ axit axetic và rượu tương ứng: H3C-COOH + HO-R → H3C-CO-O-R + H2O, (R = nhóm ankyl tổng quát]]) Tuy nhiên, hầu hết este axetat được sản xuất từ acetaldehyt bằng phản ứng Tishchenko. Thêm vào đó, các ete axetat được sử dụng làm các dung môi để loại bỏ nitrocellulose, sơn acrylic, véc-ni, và chất tẩy gỗ. Đầu tiên, glycol monoete được tạo ra từ etylene oxit hoặc propylen oxit với rượu, sau đó chúng được este hóa với axit axetic. Ba sản phẩm chính là etylen glycol monoetyl ete axetat (EEA), etylen glycol mono-butyl ete axetat (EBA), và propylen glycol mono-metyl ete axetat (PMA). Ứng dụng này tiêu thụ khoảng 15% đến 20% sản lượng axit axetic thế giới. Các ete axetat, ví dụ như EEA, được cho là có hại đối với sức khỏe sinh sản con người.[11] Axetic anhydrit Sản phẩm tách phân tử nước từ hai phân tử axit axetic tạo thành một phân tử gọi là axetic anhydrit. Sản xuất axetic anhydrit trên thế giới là một ứng dụng chính chiếm khoảng 25% đến 30% sản lượng axit axetic toàn cầu. Axetic anhydrit có thể được sản xuất trực tiếp bằng cacbonyl hóa metanol từ axit, và các nhà máy sản xuất theo công nghệ Cativa có thể được điều chỉnh để sản xuất anhydrit. Phản ứng tạo axetic anhydrit từ axit axetic Axetic anhydrit là một chất acetyl hóa mạnh. Vì vậy, ứng dụng chính của nó là tạo cellulose acxtat, một chất dệt tổng hợp cũng được dùng trong phim chụp ảnh. Axetic anhydrit cũng là một chất phản ứng dùng để sản xuất aspirin, heroin, và các hợp chất khác. Giấm Xem thêm: Giấm Ở dạng giấm, các dung dịch axit axetic (nồng độ khối lượng của axit 4% đến 18%) được dùng trực tiếp làm gia vị, và cũng làm chất trộn rau và trong các thực phẩm khác. Giấm ăn (table vinegar) thì loãng hơn (4% đến 8%), trong khi loại giấm trộn thương mại thì nồng độ cao hơn. Lượng axit axetic dùng làm giấm không chiếm tỉ lệ lớn trên thế giới, nhưng là một ứng dụng nổi tiếng và được dùng từ rất lâu. Làm dung môi Axit axetic băng là một dung môi protic phân cực tốt như đề cập ở trên. Nó thường được dùng làm dung môi tái kết tinh cho các hợp chất hữu cơ tinh khiết. Axit axetic tinh khiết được dùng làm dung môi trong việc sản xuất axit terephthalic (TPA), một nguyên liệu thô để sản xuất polyetylen terephthalat (PET). Năm 2006, khoảng 20% axit axetic được dùng để sản xuất TPA. Axit axetic thường được dùng làm dung môi cho các phản ứng liên quan đến cacbocation, như Friedel-Crafts alkylation. Ví dụ, một giai đoạn trong sản xuất long não tổng hợp thương mại liên quan đến sự tái sắp xếp Wagner-Meerwein của tạo amfen isobornyl axetat; ở đây axit axetic đóng vai trò vừa là dung môi, vừa là chất ái nhân để giữ carbocation tái sắp xếp. Axit axetic là dung môi tự chọn khi giảm một nhóm nitơ aryl tạo anilin bằng cách sử dụng cacbon mang palladi. Axit axetic băng được sử dụng trong hóa phân tích để ước tính các chất có tính kiềm yếu như các amit hữu cơ. Axit axetic băng có tính bazơ yếu hơn nước, vì vậy amit ứng xử như một bazơ mạnh trong dung dịch axit trung bình này. Sau đó nó có thể được chuẩn độ bằng cách sử dụng một dung dịch axit axetic băng của một axit rất mạnh như axit percloric. Các ứng dụng khác Các axit axetic loãng cũng được dùng tạo độ chua nhẹ. Ví dụ như trong quy mô gia đình, nó được dùng làm chất tẩy cặn vôi từ vòi nước và ấm đun nước. Các dung dịch axit axetic băng loãng có thể được dùng trong các phòng thí nghiệm lâm sàng để dung giải các hồng cầu cũng như đếm bạch cầu. Một ứng dụng lâm sàng khác là dung giải các hồng cầu, mà có thể làm mờ các thành phần quan trọng khác trong nước tiểu khi phân tích dưới kính hiển vi.

CH3COONa

công thức rút gọn C2H3NaO2


natri acetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 82.0338

Khối lượng riêng (kg/m3) 1528

Màu sắc trắng chảy rữa không mùi

Trạng thái thông thường bột

Nhiệt độ sôi (°C) 881

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 324

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Công nghiệp Natri axetat được dùng trong công nghiệp dệt để trung hoà nước thải có chứa axit sulfuric, và như là chất cản màu trong khi dùng thuốc nhuộm anilin. Nó còn là chất tẩy trong nghề thuộc da, và nó giúp làm trì hoãn sự lưu hoá chloropren trong sản xuất cao su nhân tạo. 2. Thực phẩm Natri axetat có thể được thêm vào thực phẩm như là một gia vị. Nó cũng có thể được dùng trong dạng natri điaxetat — một hợp chất tỉ lệ 1:1 của natri axetat và axit axêtic với số E E262. Dạng này dùng thường xuyên trong các gói khoai tây chiên ở Mỹ. Nhiều loại hàng Mỹ, kể cả hãng quốc gia Frito Lay, bán những gói khoai tây chiên mà có chứa chất này, cùng với lactose và một tỉ lệ nhỏ các chất khác, thay cho muối và giấm thực sự. 3. Dung dịch đệm Là bazơ liên hợp của một axit yếu, dung dịch natri axetat và axit axêtic có thể hoạt động như là một chất đệm để giữ cho độ pH ổn định một cách tương đối. Điều nay thực sự có ích đặc biệt trong các ứng dụng hoá sinh nơi mà các phản ứng phụ thuộc vào độ pH. 4. Chất đệm đun nóng (heating pad) Natri axetat còn được dùng trong việc tiêu thụ chất đệm đun nóng, sưởi tay (hand warmer) và trong băng nóng (hot ice). Tinh thể natri acetat ngậm 3 nước (CH3COONa.3H2O) tan chảy ở 58 °C, hoà tan trong nước kết tinh. Khi đun nóng lên 100 °C, và rồi được làm lạnh, dung dịch trở nên quá bão hoà. Dung dịch này có khả năng làm chậm đông đến nhiệt độ phòng mà không bị kết tinh. Bằng cách cho hai đĩa kim loại va vào nhau trong chất đệm đun nóng, một trung tâm có cấu tạo hạt nhân được hình thành mà làm cho dung dịch kết tinh hoá thành natri axetat ngậm 3 nước dạng rắn một lần nữa. Quá trình liên kết của sự kết tinh có toả nhiệt, sau đó nhiệt toả ra. Nhiệt toả ra của sự nấu chảy vào khoảng 264–289 kJ/kg. Khác với những chất giữ nhiệt khác mà phụ thuộc vào những phản ứng một chiều, natri acetat dễ dàng nạp lại nhiệt bằng cách đun nóng chảy cho đến khi tất cả các tinh thể bị tan chảy. Vì thế, nó có thể tái chế không ngừng.

CH3COONH4

công thức rút gọn C2H7NO2


Amoni axetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 77.0825

Khối lượng riêng (kg/m3) 1170

Màu sắc màu trắng,

Trạng thái thông thường Tinh thể chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 113

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Nó là tiền chất chính của acetamide : NH 4 CH 3 CO 2 → CH 3 C (O) NH 2 + H 2 O Nó cũng được sử dụng như một thuốc lợi tiểu. Bộ đệm Là muối của axit yếu và bazơ yếu, amoni axetat thường được sử dụng với axit axetic để tạo ra dung dịch đệm . Ammonium acetate dễ bay hơi ở áp suất thấp. Bởi vì điều này, nó đã được sử dụng để thay thế bộ đệm tế bào bằng muối không bay hơi trong việc chuẩn bị mẫu cho phép đo phổ khối. Nó cũng phổ biến như một bộ đệm cho các pha di động cho HPLC với phát hiện ELSD vì lý do này. Các muối dễ bay hơi khác đã được sử dụng cho việc này bao gồm ammonium formate . Khác một chất khử băng phân hủy sinh học. một chất xúc tác trong ngưng tụ Knoevenagel và là một nguồn amoniac trong phản ứng Borch trong tổng hợp hữu cơ . một thuốc thử kết tủa protein trong lọc máu để loại bỏ các chất gây ô nhiễm thông qua khuếch tán. một thuốc thử trong hóa học nông nghiệp để xác định CEC của đất ( khả năng trao đổi cation ) và xác định kali có sẵn trong đất trong đó ion amoni đóng vai trò là cation thay thế cho kali. Phụ gia thực phẩm Ammonium acetate cũng được sử dụng làm phụ gia thực phẩm như một chất điều chỉnh độ axit; Số INS 264. Nó được chấp thuận cho sử dụng ở Úc và New Zealand

CH3NH2

công thức rút gọn CH5N


Metyl amin

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 31.0571

Màu sắc không màu, mùi khai, độc, khó chịu

Trạng thái thông thường chất khí

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Metylamin là một nucleophile tốt vì nó là một amin không bị cản trở. Là một amin nó được coi là một bazơ yếu. Nó được sử dụng trong hóa học hữu cơ rất phổ biến. Một số phản ứng liên quan đến thuốc thử đơn giản bao gồm: với phosgene thành metyl isocyanat, với cacbon disulfua và natri hydroxit với natri metyldithiocarbamate, với cloroform và bazơ thành methyl isocyanide và với etylen oxit với methylethanolamines. Metylamin lỏng có đặc tính dung môi tương tự như amoniac lỏng. Các hóa chất có ý nghĩa đại diện được sản xuất từ metylamin bao gồm dược phẩm ephedrine và theophylline, thuốc trừ sâu carbofuran, carbaryl, và natri metam, và dung môi N -methylformamide và N -methylpyrrolidone. Việc chuẩn bị một số chất hoạt động bề mặt và các nhà phát triển nhiếp ảnh đòi hỏi metylamin như một khối xây dựng.

CH3OH

công thức rút gọn CH4O


metanol

methanol

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 32.0419

Khối lượng riêng (kg/m3) 791

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 64

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -97

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Formaldehyd, axit axetic, metyl tert -butylether Methanol chủ yếu được chuyển đổi thành formaldehyd , được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các polyme. Việc chuyển đổi đòi hỏi quá trình oxy hóa: 2 CH 3 OH + O 2 → 2 CH 2 O + 2 H 2 O Axit axetic có thể được sản xuất từ ​​methanol. 2. Metanol thành hydrocacbon, olefin, xăng Ngưng tụ metanol để sản xuất hydrocarbon và thậm chí các hệ thống thơm là cơ sở của một số công nghệ liên quan đến khí với chất lỏng . Chúng bao gồm methanol-to-hydrocarbon (MTH), methanol thành xăng (MTG), và methanol thành olefin (MTO), và methanol thành propylene (MTP). Các chuyển đổi này được xúc tác bởi zeolit như là chất xúc tác không đồng nhất . Quá trình MTG đã từng được thương mại hóa tại Motunui ở New Zealand. 3. Phụ gia xăng dầu Các châu Âu Nhiên liệu chất lượng Chỉ cho phép các nhà sản xuất nhiên liệu để pha trộn lên đến 3% methanol, với một số tiền bằng cosolvent, với xăng bán ra ở châu Âu. Trung Quốc sử dụng hơn 4,5 tỷ lít metanol mỗi năm làm nhiên liệu vận chuyển trong các hỗn hợp cấp thấp cho các phương tiện thông thường và các hỗn hợp cấp cao trong các phương tiện được thiết kế cho nhiên liệu metanol. 4. Hóa chất khác Methanol là tiền chất của hầu hết các methylamines , methyl halogen và methyl ethers đơn giản .Este metyl được sản xuất từ ​​metanol, bao gồm quá trình transester hóa chất béo và sản xuất diesel sinh học thông qua quá trình transester hóa 5. Sử dụng thích hợp và tiềm năng Chất mang năng lượng Methanol là một chất mang năng lượng đầy hứa hẹn bởi vì, là một chất lỏng, nó dễ dàng lưu trữ hơn hydro và khí tự nhiên. Nhiên liệu cho xe: Methanol đôi khi được sử dụng để làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong . 6. Các ứng dụng khác Methanol là một chất khử chất truyền thống cho ethanol, sản phẩm được gọi là " rượu biến tính " hoặc "tinh thần methyl hóa". Điều này thường được sử dụng trong Cấm để ngăn chặn việc tiêu thụ rượu lậu , và cuối cùng đã gây ra nhiều cái chết. Methanol được sử dụng làm dung môi và làm chất chống đông trong đường ống và dung dịch rửa kính chắn gió . Methanol được sử dụng làm chất chống đông làm mát ô tô vào đầu những năm 1900. Kể từ tháng 5 năm 2019, methanol đã bị cấm ở EU để sử dụng trong việc rửa hoặc rã đông kính chắn gió do nguy cơ tiêu thụ của con người. Trong một số nhà máy xử lý nước thải , một lượng nhỏ metanol được thêm vào nước thải để cung cấp nguồn thực phẩm carbon cho vi khuẩn khử nitơ , chuyển nitrat thành khí nitơ và làm giảm quá trình nitrat hóa các tầng ngậm nước nhạy cảm . Methanol được sử dụng như một tác nhân định mệnh trong điện di gel polyacrylamide . Pin nhiên liệu metanol trực tiếp là duy nhất trong nhiệt độ thấp, hoạt động áp suất khí quyển, cho phép chúng được thu nhỏ rất nhiều. [49] [50] Điều này, kết hợp với việc lưu trữ và xử lý methanol tương đối dễ dàng và an toàn, có thể mở ra khả năng của các thiết bị điện tử tiêu dùng chạy bằng pin nhiên liệu , như máy tính xách tay và điện thoại di động. Methanol cũng là một loại nhiên liệu được sử dụng rộng rãi trong các bếp lò cắm trại và chèo thuyền. Methanol đốt cháy tốt trong một lò đốt không áp suất, vì vậy bếp lò thường rất đơn giản, đôi khi chỉ hơn một cốc để chứa nhiên liệu. Sự thiếu phức tạp này làm cho họ trở thành một người yêu thích của những người đi bộ đường dài dành thời gian ở nơi hoang dã. Tương tự như vậy, rượu có thể được bôi để giảm nguy cơ rò rỉ hoặc đổ, như với nhãn hiệu " Sterno ". Methanol được trộn với nước và được bơm vào động cơ diesel và xăng hiệu suất cao để tăng công suất và giảm nhiệt độ không khí nạp trong một quy trình được gọi là phun metanol nước .

CH4


metan

methane

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 16.0425

Khối lượng riêng (kg/m3) 717

Màu sắc trong suốt, lửa màu xanh da trời

Trạng thái thông thường khí

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Nhiên liệu Mêtan là một nhiên liệu quan trọng. So với than đá, đốt cháy metan sinh ra ít CO2 trên mỗi đơn vị nhiệt giải phóng. Ở nhiều nơi, mêtan được dẫn tới từng nhà nhằm mục đích sưởi ấm và nấu ăn. Nó thường được biết tới với cái tên khí thiên nhiên. 2. Trong công nghiệp Mêtan được dùng trong nhiều phản ứng hóa công nghiệp và có thể được chuyên chở dưới dạng khí hóa lỏng. Trong hóa công nghiệp, mêtan là nguyên liệu sản xuất hydro, methanol, axit axetic và anhydrit axetic. 3. Mêtan trong khí quyển Trái Đất Mêtan trong khí quyển là một khí gây hiệu ứng nhà kính. Mật độ của nó đã tăng khoảng 150% từ năm 1750 và đến năm 1998, mật độ trung bình của nó trên bề mặt Trái Đất là 1745 ppb. Mật độ ở bán cầu Bắc cao hơn vì ở đó có nhiều nguồn mêtan hơn (cả thiên nhiên lẫn nhân tạo). Mật độ của mêtan thay đổi theo mùa, thấp nhất vào cuối mùa hè. 4. Quá trình phân huỷ Cơ chế phá hủy chính của mêtan trong khí quyển là qua tác dụng với gốc hydroxit (.OH): CH4 + ·OH → ·CH3 + H2O Phản ứng này diễn ra ở tầng đối lưu làm cho mêtan tồn tại được trong khoảng 9,6 năm. 5. Sự giải phóng đột ngột của sàng mêtan Ở áp suất lớn, ví dụ như ở dưới đáy đại dương, mêtan tạo ra một dạng sàng rắn với nước, được gọi là mêtan hydrat.Một số lượng chưa xác định nhưng có lẽ là rất nhiều mêtan bị giữ lại dưới dạng này ở đáy biển. Sự giải phóng đột ngột của một thể tích lớn mêtan từ những nơi đó vào khí quyển là một giả thuyết về nguyên nhân dẫn tới những hiện tượng Trái Đất nóng lên trong quá khứ xa, đỉnh cao là khoảng 55 triệu năm trước. Một tổ chức đã ước tính trữ lượng quặng mêtan hydrat dưới đáy đại dương vào khoảng 10 triệu triệu tấn (10 exagram). Giả thuyết rằng nếu Trái Đất nóng lên đến một nhiệt độ nhất định, toàn bộ lượng mêtan này có thể một lần nữa bị giải phóng đột ngột vào khí quyển, khuếch đại hiệu ứng nhà kính lên nhiều lần và làm Trái Đất nóng lên đến mức chưa từng thấy. 6. Mêtan bên ngoài Trái Đất Mêtan đã được phát hiện hoặc tin là tồn tại ở vài nơi trong Hệ Mặt Trời. Người ta cho rằng nó được tạo ra nhờ những quá trình phản ứng vô sinh.

CHCl3


Chloroform

chloroform

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 119.3776

Khối lượng riêng (kg/m3) 1480

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 61

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -63

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ngày nay clorofom sử dụng chủ yếu để tổng hợp chất làm lạnh R-22 cho máy điều hòa không khí. Tuy nhiên, vì R-22 gây ra sự suy giảm ozon nên clorofom gần như ít sử dụng cho mục đích này. Gây mê Từ giữa thế kỷ 18, clorofom chủ yếu sử dụng làm chất gây mê. Hơi clorofom ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của người bệnh, gây ra chóng mặt, mỏi mệt và ngất, cho phép bác sĩ phẫu thuật. Làm dung môi Clorofom là một dung môi phổ biến vì nó khá trơ, trộn hợp với hầu hết các chất lỏng hữu cơ, và dễ bay hơi. Trong công nghiệp dược phẩm, người ta sử dụng clorofom làm dung môi để sản xuất thuốc nhuộm và thuốc trừ sâu. Clorofom chứa dơtơri (hydro nặng), CDCl3, là dung môi phổ biến cho phương pháp đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

C2H4(OH)2

công thức rút gọn C2H6O2


etlilen glicol

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 62.0678

Khối lượng riêng (kg/m3) 1113

Màu sắc trong suốt không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 197

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ethylene glycol chủ yếu được sử dụng trong các công thức chống ăn mòn (50%) và là nguyên liệu thô trong sản xuất polyeste như polyethylene terephthalate (PET) (40%). 1. Chất làm lạnh và chất chuyển nhiệt Việc sử dụng chính etylen glycol là một phương tiện để truyền nhiệt đối lưu, ví dụ như ô tô và máy làm mát bằng chất lỏng. Ethylene glycol cũng thường được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí lạnh mà đặt máy làm lạnh hoặc máy điều hoà không khí bên ngoài, hoặc các hệ thống phải làm mát dưới nhiệt độ đông của nước. Trong các hệ thống sưởi ấm / làm lạnh địa nhiệt, ethylene glycol là chất lỏng vận chuyển nhiệt thông qua việc sử dụng một máy bơm nhiệt địa nhiệt. Ethylene glycol thu được năng lượng từ nguồn (hồ, đại dương, giếng nước) hoặc tiêu tan nhiệt vào bồn rửa, tùy thuộc vào việc hệ thống đang được sử dụng để sưởi ấm hay làm mát. Ethylene glycol nguyên chất có công suất nhiệt đặc biệt khoảng một nửa lượng nước. Vì vậy, trong khi bảo vệ chống đông và tăng điểm sôi, ethylene glycol làm giảm dung tích nhiệt riêng của hỗn hợp nước so với nước tinh khiết. Một hỗn hợp 50/50 khối lượng có công suất nhiệt riêng khoảng 3140 J / kg C (0,75 BTU / lb F) chiếm 3/4 lượng nước tinh khiết, do đó đòi hỏi tăng lưu lượng trong cùng hệ thống so với nước. Sự hình thành các bong bóng lớn trong các đoạn băng làm mát bằng khí nén sẽ ức chế nghiêm trọng dòng chảy nhiệt từ dòng chảy đó do đó sẽ không khuyến khích cho quá trình trao đổi nhiệt do sự nảy sinh (bong bóng nhỏ) xảy ra. Bong bóng lớn trong đoạn băng làm mát sẽ tự duy trì hoặc phát triển lớn hơn, với sự mất mát hoàn toàn làm mát tại chỗ đó. Với tinh khiết MEG, điểm nóng phải đạt đến 200 * C. 2. Chất chống đông Ethylene glycol phá vỡ liên kết hydro khi hòa tan trong nước. Ethylene glycol nguyên chất đóng băng ở khoảng -12 °C (10.4 °F), nhưng khi trộn với nước, hỗn hợp không dễ kết tinh, và do đó điểm đóng băng của hỗn hợp bị trầm cảm. Cụ thể, hỗn hợp 60% ethylene glycol và 40% nước đóng băng ở -45 °C (-49 °F). Diethylene glycol cũng hoạt động tương tự. Nó được sử dụng như một chất lỏng đóng băng cho kính chắn gió và máy bay. Khả năng chống ăn mòn của ethylene glycol đã làm cho nó trở thành một thành phần của hỗn hợp đông lạnh (kết tinh chống ăn mòn) để bảo quản các mô và mô sinh học ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, điểm sôi của ethylene glycol trong nước tăng đơn điệu với tỷ lệ phần trăm ethylene glycol ngày càng tăng. Do đó, việc sử dụng ethylene glycol không chỉ làm giảm điểm đóng băng, mà còn làm tăng điểm sôi để phạm vi hoạt động cho chất lỏng truyền nhiệt được mở rộng ở cả hai đầu của thang nhiệt độ. Sự gia tăng nhiệt độ sôi là do ethylene glycol tinh khiết có điểm sôi cao hơn nhiều và áp suất hơi thấp hơn nước tinh khiết; Không có sự ổn định hoá học đối với sự sôi của pha lỏng ở các chế phẩm trung gian, vì có sự đóng băng. 3. Tiền chất cho polyme Trong ngành công nghiệp nhựa, ethylene glycol là một tiền thân quan trọng cho sợi polyester và nhựa. Polyethylene terephthalate, được sử dụng để làm chai nhựa cho nước giải khát, được chế tạo từ ethylene glycol. Ethylene glycol là một tiền thân của polyethyleneterephthalate, được sản xuất trên quy mô hàng triệu tấn mỗi năm. 4. Các sử dụng khác 4.1 Chất khử nước: Ethylene glycol được sử dụng trong ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên để loại bỏ hơi nước từ khí tự nhiên trước khi gia công thêm theo cùng một cách như triethylene glycol (TEG) 4.2. Hydrat ức chế: Bởi vì điểm sôi cao và ái lực với nước, ethylene glycol là chất làm khô hữu ích. Ethylene glycol được sử dụng rộng rãi để ức chế sự hình thành các clathrat khí tự nhiên (hydrat) trong các ống dẫn đa dải dài truyền khí tự nhiên từ các cánh đồng khí từ xa đến cơ sở chế biến khí. Ethylene glycol có thể được lấy lại từ khí tự nhiên và được tái sử dụng như một chất ức chế sau khi xử lý làm sạch mà loại bỏ nước và muối vô cơ. Khí tự nhiên bị khử nước bởi ethylene glycol. Trong ứng dụng này, etylen glycol chảy xuống từ đỉnh của một tháp và gặp một hỗn hợp hơi nước và khí hydrocacbon đang gia tăng. Khí khô thoát ra từ phía trên của tháp. Các glycol và nước được tách ra, và glycol tái chế. Thay vì loại bỏ nước, ethylene glycol cũng có thể được sử dụng để làm giảm nhiệt độ mà hydrat được hình thành. Độ tinh khiết của glycol được sử dụng để ức chế hydrate thường là khoảng 80%, trong khi độ tinh khiết của glycol dùng để khử nước (triethylene glycol) thường là 95 đến hơn 99%. Hơn nữa, tỷ lệ tiêm cho sự ức chế hydrate thấp hơn nhiều so với tốc độ tuần hoàn trong tháp khử nước glycol. 4.3. Các ứng dụng Niche:Việc sử dụng etylen glycol không nghiêm trọng bao gồm việc sản xuất các tụ điện, như một chất trung gian hóa học trong sản xuất 1,4-dioxan, như chất phụ gia để ngăn ngừa sự ăn mòn trong các hệ thống làm mát chất lỏng cho máy tính cá nhân và bên trong các thiết bị ống kính của loại ống tia catot Của các tivi chiếu sau. Ethylene glycol cũng được sử dụng trong sản xuất một số văcxin, nhưng nó không phải là chính nó trong các mũi tiêm này. Nó được sử dụng như là một thành phần nhỏ (1-2%) trong đánh bóng giày và trong một số mực và thuốc nhuộm. Ethylene glycol đã thấy một số sử dụng như là một điều trị thối và nấm cho gỗ, cả hai như là một biện pháp phòng ngừa và điều trị sau khi thực tế. Nó đã được sử dụng trong một số trường hợp để điều trị một phần đồ gỗ bị hư hỏng để được trưng bày trong các bảo tàng. Đây là một trong số ít phương pháp điều trị thành công trong việc đối phó với thối rữa bằng gỗ và tương đối rẻ. Ethylene glycol cũng có thể là một trong những thành phần nhỏ trong dung dịch làm sạch màn hình cùng với thành phần chính của rượu isopropyl. Ethylene glycol thường được sử dụng như chất bảo quản mẫu vật sinh học, đặc biệt là ở các trường trung học trong quá trình giải phẫu như một chất thay thế an toàn hơn cho formaldehyde. Nó cũng có thể được sử dụng trong việc giết chum

HCHO

công thức rút gọn CH2O


Andehit formic(formaldehit)

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 30.0260

Khối lượng riêng (kg/m3) 1000

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) -19.3

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -117

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Fomanđêhít giết chết phần lớn các loại vi khuẩn, vì thế dung dịch của fomanđêhít trong nước thông thường được sử dụng để làm chất tẩy uế hay để bảo quản các mẫu sinh vật. Nó cũng được sử dụng như là chất bảo quản cho các vắcxin. Trong y học, các dung dịch fomanđêhít được sử dụng có tính cục bộ để làm khô da, chẳng hạn như trong điều trị mụn cơm. Các dung dịch fomanđêhít được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết. Tuy nhiên, phần lớn fomanđêhít được sử dụng trong sản xuất các pôlyme và các hóa chất khác. Khi kết hợp cùng với phênol, urê hay mêlamin, fomanđêhít tạo ra các loại nhựa phản ứng nhiệt cứng. Các loại nhựa này được sử dụng phổ biến như là chất kết dính lâu dài, chẳng hạn các loại nhựa sử dụng trong gỗ dán hay thảm. Chúng cũng được tạo thành dạng bọt xốp để sản xuất vật liệu cách điện hay đúc thành các sản phẩm theo khuôn. Việc sản xuất nhựa từ fomanđêhít chiếm hơn một nửa sản lượng tiêu thụ fomanđêhít. Fomanđêhít cũng được sử dụng để sản xuất các hóa chất khác. Nhiều loại trong số này là các rượu đa chức, chẳng hạn như pentaêrythritol - được sử dụng để chế tạo sơn và chất nổ. Các dẫn xuất khác từ fomanđêhít còn bao gồm mêtylen điphênyl điisoxyanat, một thành phần quan trọng trong các loại sơn và xốp pôlyurêthan, hay hexamêtylen têtramin- được sử dụng trong các nhựa gốc phênol-fomanđêhít và để chế tạo thuốc nổ RDX. Fomanđêhít liên kết chéo với các nhóm amin.

HCOOH

công thức rút gọn CH2O2


Axit formic

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 46.0254

Khối lượng riêng (kg/m3) 1220

Màu sắc không màu, dễ bốc khói

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 100

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axit Fomic cũng có những ứng dụng vượt bật trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng. Trong ngành nhuộm, axit được sử dụng như chất cầm màu trong nhuộm da và nhuộm sửa chữa cũng là một tác nhân trung hòa và điều chỉnh độ pH trong nhiều bước xử lý dệt may. Axit formic là một dung dịch khử trùng và cặn mạnh mẽ cũng như một chất diệt khuẩn có giá trị trong nhiều ứng dụng làm sạch trong công nghiệp hoặc sử dụng tại gia đình chúng ta. Axit formic được coi như một chất trung gian làm dung môi trong các chất tạo khối còn gọi là methanoic acid. Axit formic cũng được sử dụng để điều chỉnh giá trị pH trong khử lưu huỳnh khí thải, đông máu mủ và các ứng dụng khác. Ngoài ra, Axit fomic còn dùng để tổng hợp hoá học và mạ điện, khai thác dầu khí, chất điều vị thực phẩm,…

RCH2OH

công thức rút gọn


Ancol

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ancol có công dụng trong việc sản xuất đồ uống (etanol). Lưu ý là phần lớn các loại ancol không thể sử dụng như đồ uống vì độc tính (toxicity) của nó hay làm nguồn nhiên liệu (metanol) hoặc dung môi hữu cơ cũng như nguyên liệu cho các sản phẩm khác trong công nghiệp (nước hoa, xà phòng v.v...). Metanol chủ yếu được dùng để sản xuất Andehit Fomic nguyên liệu cho công nghiệp chất dẻo. Etanol dùng để điều chế một số hợp chất hữu cơ như axit axetic, dietyl ete, etyl axetat...Do có khả năng hòa tan tốt một số hợp chất hữu cơ nên Etanol được dùng để pha vecni, dược phẩm, nước hoa... Trong đời sống hàng ngày Etanol được dùng để pha chế các loại đồ uống với độ ancol khác nhau.

CH3CH2CH=CH2

công thức rút gọn


but-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 588

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) -6.2

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -185.33

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH2CH=CH2

CH3CH=CHCH3

công thức rút gọn


but-2-en

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 604

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) 2.25

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -122.2

Tính chất hóa học

Ứng dụng

But-2-en có thể được sử dụng làm monome cho polybuten nhưng polymer này đắt hơn các chất thay thế có chuỗi carbon ngắn hơn như polypropylen . Do đó, polybuten thường được sử dụng làm chất đồng trùng hợp (trộn với một loại polymer khác, trong hoặc sau phản ứng), chẳng hạn như trong chất kết dính nóng chảy.

C4H8


xiclobutan

cyclobutane

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 56.1063

Khối lượng riêng (kg/m3) 703.8

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) 12.6

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -90.6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C4H8

(CH3)2C=CH2

công thức rút gọn


2-metylpropen

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 589

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) -6.9

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -140.4

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2C=CH2

CH3CH2CH2CH=CH2

công thức rút gọn


pent-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 640.5

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 29.9

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -165.2

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH2CH2CH=CH2

CH3CH2C(CH3)=CH2

công thức rút gọn


2-metylbut-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 650.4

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 31.2

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -137.5

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH2C(CH3)=CH2

CH3CH=CH(CH3)2

công thức rút gọn


2-metylbut-2-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 660

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 38.5

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -133.7

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH=CH(CH3)2

(CH3)2CHCH=CH2

công thức rút gọn


3-metylbut-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 621.3

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 20.1

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -168.5

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2CHCH=CH2

C6H12


xiclohexan

cyclohexane

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 84.1595

Khối lượng riêng (kg/m3) 778.1

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 80.7

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 6.6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C6H12

CH3CH2CH=CHCH2CH3

công thức rút gọn


hex-3-en

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 700

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 66.8

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -114.4

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH2CH=CHCH2CH3

CH2=CH(CH2)3CH3

công thức rút gọn


hex-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 673.1

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 63.4

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -139.7

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2=CH(CH2)3CH3

CH3CH=CHCH2CH2CH3

công thức rút gọn


hex-2-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 700

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 66.5

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -98

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH=CHCH2CH2CH3

CH2=C(CH3)CH2CH2CH3

công thức rút gọn


2-metylpent-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 685

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 62.1

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -135.7

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2=C(CH3)CH2CH2CH3

CH2=CHCH(CH3)CH2CH3

công thức rút gọn


3-metylpent-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 670

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 54

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -154

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2=CHCH(CH3)CH2CH3

CH2=CHCH2CH(CH3)2

công thức rút gọn


4-metylpent-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 665

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 53.9

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -153.6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2=CHCH2CH(CH3)2

(CH3)2C=CHCH2CH3

công thức rút gọn


2-metylpent-2-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 690

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 67.3

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -135

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2C=CHCH2CH3

CH3CH=C(CH3)CH2CH3

công thức rút gọn


3-metylpent-2-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 700

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 64.6

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -134.8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH=C(CH3)CH2CH3

CH3CH=CHC(CH3)2

công thức rút gọn


4-metylpent-2-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 700

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 59.3

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -141

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH=CHC(CH3)2

CH2=C(CH3)CH(CH3)2

công thức rút gọn


2,3-đimetylbut-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 680

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 55.6

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -157.3

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2=C(CH3)CH(CH3)2

CH2=CHC(CH3)3

công thức rút gọn


3,3-đimetylbut-1-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 653

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 41.2

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -115.2

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2=CHC(CH3)3

(CH3)2C=C(CH3)2

công thức rút gọn


2,3-đimetylbut-2-en

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 708

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 73.3

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -74.6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2C=C(CH3)2

CH3CCl2CH3

công thức rút gọn C3H6Cl2


2,2-điclopropan

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 112.9857

Khối lượng riêng (kg/m3) 1082

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 69.3

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -33.8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CCl2CH3

CH3CH(OH)CH2OH

công thức rút gọn C3H8O2


propan-1,2-điol

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 76.0944

Khối lượng riêng (kg/m3) 1036

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng, nhớt

Nhiệt độ sôi (°C) 188.2

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -59

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH(OH)CH2OH

C4H6


but-2-in

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 54.0904

Khối lượng riêng (kg/m3) 691

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 26.9

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -32.3

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C4H6

CHBr2CHBr2

công thức rút gọn C2H2Br4


1,1,2,2-tetrabrometan

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 345.6533

Khối lượng riêng (kg/m3) 2966

Màu sắc vàng nhạt

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 243.5

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CHBr2CHBr2

BrHC=CHBr

công thức rút gọn


1,2-đibrometen

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 2210

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 110.49

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -37.5

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BrHC=CHBr

C6H4Br-CH3

công thức rút gọn


2-bromtoluen

Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1432

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 181.7

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -27.8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C6H4Br-CH3

(CH3)3C-CH2-Br

công thức rút gọn


1-brom-2,2-đimetylpropan

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1199

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 106

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -105.4

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)3C-CH2-Br

(CH3)2CHCH2CH2OH

công thức rút gọn C5H12O


ancol isoamylic

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 88.1482

Khối lượng riêng (kg/m3) 824.7

Màu sắc không màu đến vàng nhạt

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 130

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -117

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ancol isoamyl (còn được gọi là ancol isopentyl) là ancol cồn không màu, có công thức (CH3) 2CHCH2CH2OH, là một trong một số đồng phân của ancol amyl. Đây là một thành phần chính trong sản xuất dầu chuối, 1 este được tìm thấy trong tự nhiên và cũng là một hương liệu trong ngành công nghiệp.Nó cũng là thành phần chính của thuốc thử Kovac, được dùng cho bài kiểm tra vi khuẩn indole. Nó cũng được sử dụng như chất chống bốc hơi trong dung dịch Chloroform: thuốc thử ancol isomyl. Ancol isoamyl được sử dụng trong chiết xuất phenol-chloroform trộn với chloroform để ức chế hoạt tính RNase và khả năng hòa tan tự do của RNA với các chất poly-adenine dài. Nó là một trong những thành phần tạo mùi thơm của củ melanosporum, nấm cục đen. Ancol isoamyl đã được xác định là một hóa chất trong pheromone.

(CH3)2CHCH2CH2-OSO3H

công thức rút gọn


isoamyl hiđrosunfat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nhiệt độ sôi (°C) 292.67

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 74.11

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2CHCH2CH2-OSO3H

(CH3)3C-OH

công thức rút gọn


2-metylpropan-2-ol

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 788.6

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 82.4

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 25.4

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)3C-OH

C6H5-ONO2

công thức rút gọn


phenyl nitrat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1300

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 203.47

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -6.42

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C6H5-ONO2

C6H5-OSO3H

công thức rút gọn


phenyl hiđrosunfat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Trạng thái thông thường rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C6H5-OSO3H

(HCOO)2Cu

công thức rút gọn C2H2CuO4


đồng fomat

Hình công thức cấu tạo

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 153.5809

Màu sắc xanh da trời

Trạng thái thông thường rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (HCOO)2Cu

CH2(OH)CH2CH2OH

công thức rút gọn C3H8O2


propan-1,3-điol

Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 76.0944

Khối lượng riêng (kg/m3) 1060

Màu sắc không màu đến vàng nhạt

Trạng thái thông thường lỏng, nhớt

Nhiệt độ sôi (°C) 214.4

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -26.7

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2(OH)CH2CH2OH

CH3CCH

công thức rút gọn C3H4


propin

propyne

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 40.0639

Khối lượng riêng (kg/m3) 607

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) -23.1

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -102.7

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CCH

(NH2)2CO

công thức rút gọn CH4N2O


ure

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 60.0553

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.32

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 133

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Urê là một hợp chất nitơ có chứa một nhóm cacbonyl gắn với hai nhóm amin có hoạt tính lợi tiểu thẩm thấu. Trong cơ thể sống, urê được hình thành trong gan thông qua chu trình urê từ amoniac và là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa protein. Việc sử dụng urê làm tăng độ thẩm thấu huyết tương, dẫn đến tăng cường dòng chảy của nước từ các mô, bao gồm não, dịch não tủy và mắt, vào dịch kẽ và huyết tương, do đó làm giảm áp lực trong các mô đó và tăng lượng nước tiểu ra ngoài. Nó có vai trò như chất xử lý bột mì, chất chuyển hóa ở người, chất chuyển hóa Daphnia magna, chất chuyển hóa Saccharomyces cerevisiae, chất chuyển hóa Escherichia coli, chất chuyển hóa của chuột và phân bón. Nó là một amit axit monocacboxylic và một hợp chất một cacbon .

1. Ứng dụng

a. Sử dụng phân bón trong nông nghiệp

Hơn 90% sản lượng ure công nghiệp trên thế giới được sử dụng làm phân bón nhầm cung cấp nito cho cây trồng. Trong số các loại phân bón cung cấp đạm, thì ure là phân bón có hàm lượng nito cao nhất trong taatscar các loại phân bón.

Do đó, nó có chi phí vận chuyển thấp trên một đơn vị dinh dưỡng nitơ . Tạp chất phổ biến nhất của urê tổng hợp là biuret, làm giảm sự phát triển của thực vật. Urê phân hủy trong đất để tạo ra amoni. Amoni được thực vật hấp thụ. Trong một số loại đất, amoni bị ôxy hóa bởi vi khuẩn để tạo ra nitrat, đây cũng là một chất dinh dưỡng thực vật. Việc thất thoát các hợp chất nitơ vào khí quyển và nước chảy tràn vừa lãng phí vừa gây tổn hại đến môi trường. Vì lý do này, urê đôi khi được xử lý trước hoặc biến đổi để nâng cao hiệu quả sử dụng trong nông nghiệp. Một trong những công nghệ như vậy là phân bón giải phóng có kiểm soát , có chứa urê được bao bọc trong một chất trám trét trơ. Một công nghệ khác là chuyển đổi urê thành các dẫn xuất, chẳng hạn như với formaldehyde, phân hủy thành amoniac với tốc độ phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng.

Hơn 90% sản lượng ure công nghiệp trên thế giới được sử dụng làm phân bón nhầm cung cấp nito cho cây trồng. Trong số các loại phân bón cung cấp đạm, thì ure là phân bón có hàm lượng nito cao nhất trong taatscar các loại phân bón.

b. Nhựa

Urê là nguyên liệu để sản xuất hai loại vật liệu chính: nhựa urê-formaldehyde và urê-melamine-formaldehyde được sử dụng trong ván ép hàng hải 

c. Hệ thống ô tô

Urê được sử dụng trong Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) và Selective Catalytic Reduction (SCR) phản ứng để giảm NOx các chất ô nhiễm trong khí thải từ đốt từ dầu diesel , nhiên liệu kép, và nạc-đốt khí thiên nhiên động cơ. Các Bluetec hệ thống, ví dụ, tiêm dung dịch urê nước dựa vào hệ thống ống xả. Amoniac được tạo ra từ quá trình thủy phân urê phản ứng với khí thải nitơ oxit và được chuyển hóa thành nitơ và nước trong bộ chuyển đổi xúc tác. Xe tải và ô tô sử dụng các bộ chuyển đổi xúc tác này cần mang theo nguồn cung cấp dầu xả diesel , dung dịch urê trong nước.

d. Phòng thí nghiệm

Ure với nồng độ 10 M là một chất biến tính protein mạnh vì nó phá vỡ các liên kết không hóa trị trong protein. Tính chất này có thể được khai thác để tăng khả năng hòa tan của một số protein. Hỗn hợp ure và choline clorua được sử dụng làm dung môi eutectic sâu (DES), một chất tương tự như chất lỏng ion. 

e. Sử dụng y tế

Các loại kem có chứa ure được sử dụng như các sản phẩm da liễu tại chỗ để thúc đẩy quá trình bù nước cho da. Ure 40% được chỉ định cho bệnh vẩy nến, xerosis, nấm móng, ichthyosis, eczema, dày sừng, keratoderma, ngô, vết chai.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu và thấy được rằng ure có tác dụng như một chất lợi tiểu và được sử dụng đầu tiên bởi Tiến Sĩ W.Friedrich vào năm 1892. Một nghiên cứu vào năm 2010 trên các bệnh nhân CIU, ure được sử dụng để điều trị bệnh hạ natri máu thể tích và được cho là an toàn, rẻ tiền và đơn giản.

Trước đây, ure đã được dùng vào mục đích phá thai. Ngoài ra, các ure máu nito (BUN) kiểm tra là thước đo lượng nito trong máu xuất phát từ ure.

Urea cũng đã được nghiên cứu như một tá dược trong công thức thuốc phủ Balloon (DCB) để tăng cường phân phối thuốc tại chỗ đến các mạch máu nhiễm mỡ. Urê, khi được sử dụng như một tá dược với liều lượng nhỏ (~ 3μg / mm 2 ) để phủ lên bề mặt DCB đã được tìm thấy để tạo thành các tinh thể làm tăng chuyển thuốc mà không có tác dụng độc hại lên tế bào nội mô mạch máu . 

Urê có nhãn carbon-14 hoặc carbon-13 được sử dụng trong xét nghiệm urê hơi thở , được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn Helicobacter pylori ( H. pylori ) trong dạ dày và tá tràng của người, có liên quan đến loét dạ dày tá tràng . Thử nghiệm phát hiện enzyme urease đặc trưng , được tạo ra bởi H. pylori , bằng phản ứng tạo ra amoniac từ urê. Điều này làm tăng độ pH (giảm độ axit) của môi trường dạ dày xung quanh vi khuẩn. Các loài vi khuẩn tương tự với H. pylori có thể được xác định bằng xét nghiệm tương tự trên động vật như vượn, chó và mèo (kể cả mèo lớn ).

f. Một số ứng dụng khác

- Một thành phần trong chất lỏng xả động cơ diesel (DEF), là 32,5% urê và 67,5% nước khử ion. DEF được phun vào dòng khí thải của xe chạy bằng động cơ diesel để phân hủy lượng khí thải NOx nguy hiểm thành nitơ và nước vô hại.

- Một chất thay thế không ăn mòn cho muối mỏ để khử băng trên đường . Nó thường là thành phần chính của các chất thay thế muối thân thiện với vật nuôi mặc dù nó kém hiệu quả hơn so với muối mỏ truyền thống hoặc clorua canxi.

- Là một chất phụ gia tăng cường độ hòa tan và giữ ẩm cho các dung dịch nhuộm để nhuộm vải hoặc in.

2. Vai trò sinh học

Các axit amin từ thức ăn được sử dụng để tổng hợp protein và các chất sinh học khác - hoặc được tạo ra từ quá trình dị hóa protein cơ - được cơ thể oxy hóa như một nguồn năng lượng thay thế, tạo ra urê và carbon dioxide. Con đường oxy hóa bắt đầu bằng việc loại bỏ nhóm amin bởi một transaminase ; nhóm amin sau đó được đưa vào chu trình urê . Bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi axit amin từ protein thành chất thải trao đổi chất trong gan là loại bỏ nitơ alpha-amino, tạo ra amoniac. Vì amoniac là chất độc nên được cá bài tiết ngay lập tức, chuyển hóa thành axit uricbởi chim, và chuyển hóa thành urê của động vật có vú. 

Amoniac (NH3 ) là một sản phẩm phụ phổ biến của quá trình chuyển hóa các hợp chất nitơ. Amoniac nhỏ hơn, dễ bay hơi hơn và di động hơn urê. Nếu được phép tích tụ, amoniac sẽ làm tăng độ pH trong tế bào lên mức độc hại. Do đó, nhiều sinh vật chuyển đổi amoniac thành urê, mặc dù sự tổng hợp này có chi phí năng lượng ròng. Thực tế là trung tính và hòa tan cao trong nước, urê là một phương tiện an toàn để cơ thể vận chuyển và bài tiết nitơ dư thừa.

Urê được tổng hợp trong cơ thể của nhiều sinh vật như một phần của chu trình urê , từ quá trình oxy hóa axit amin hoặc từ amoniac . Trong chu trình này, các nhóm amin do amoniac và L- aspartate cung cấp được chuyển thành urê, trong khi L- ornithine , citrulline , L- argininosuccinate , và L- arginine đóng vai trò là chất trung gian. Sản xuất urê xảy ra ở gan và được điều chỉnh bởi N-acetylglutamate . Urê sau đó được hòa tan vào máu (trong phạm vi tham chiếutừ 2,5 đến 6,7 mmol / lít) và được thận vận chuyển và bài tiết ra ngoài như một thành phần của nước tiểu . Ngoài ra, một lượng nhỏ urê được bài tiết (cùng với natri clorua và nước) qua mồ hôi.

Trong nước, các nhóm amin trải qua sự dịch chuyển chậm của các phân tử nước, tạo ra amoniac, ion amoni và ion bicacbonat . Vì lý do này, nước tiểu cũ, ôi thiu có mùi nặng hơn nước tiểu tươi.

 

Phức Hữu Cơ

Al(C2H5)3

Nguyên Tố Chu Kỳ 1

He H2

Nguyên Tố Chu Kỳ 3

Si P S Mg Na Cl2 Al

Nguyên Tố Chu Kỳ 5

Ag

Nguyên Tố Chu Kỳ 6

Cs Ba Bi Hg Pb Au

Nguyên Tố Chu Kỳ 7

Nhóm Nguyên Tố IIIB

Nhóm Nguyên Tố IVB

Nhóm Nguyên Tố VB

Nhóm Nguyên Tố VIIB

K2MnO4 MnCl2 MnO2 MnSO4

Nhóm Nguyên Tố VIIIB

Fe

Nhóm Nguyên Tố VIIIB

Ni NiCl2

Nhóm Nguyên Tố VIIIA

Ne He

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2021-04-20 12:32:07pm


Xem Phương Trình Hóa Học Ở Các Ngôn Ngữ Khác

Arabic (قاموس المعادلات الكيميائية) Bulgarian (речник на химичните уравнения) Chinese (Simplified) (化学方程式字典) Chinese (Traditional) (化學方程式字典) Croatian (rječnik kemijskih jednadžbi) Czech (slovník chemických rovnic) Danish (kemisk ligningsordbog) Dutch (woordenboek voor chemische vergelijkingen) Finnish (kemiallisten yhtälöiden sanakirja) French (dictionnaire d'équations chimiques) German (Wörterbuch für chemische Gleichungen) Greek (λεξικό χημικής εξίσωσης) Hindi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Italian (dizionario delle equazioni chimiche) Japanese (化学反応式辞書) Korean (화학 방정식 사전) Norwegian (kjemisk ligningsordbok) Polish (Słownik równań chemicznych) Portuguese (dicionário de equação química) Romanian (dicționar de ecuații chimice)
Advertisement
Russian (словарь химических уравнений) Spanish (diccionario de ecuaciones químicas) Swedish (kemisk ekvationsordbok) Catalan (diccionari d’equacions químiques) Filipino (kemikal na equation ng kemikal) Hebrew (מילון משוואה כימית) Indonesian (kamus persamaan kimia) Latvian (ķīmisko vienādojumu vārdnīca) Lithuanian (cheminių lygčių žodynas) Serbian (речник хемијских једначина) Slovak (slovník chemických rovníc) Slovenian (slovar kemijske enačbe) Ukrainian (словник хімічних рівнянь) Albanian (fjalor i ekuacionit kimik) Estonian (keemiliste võrrandite sõnastik) Galician (dicionario de ecuacións químicas) Hungarian (kémiai egyenlet szótár) Maltese (dizzjunarju tal-ekwazzjoni kimika) Thai (พจนานุกรมสมการเคมี) Turkish (kimyasal denklem sözlüğü)
Advertisement
Persian (فرهنگ معادلات شیمیایی) Afrikaans (chemiese vergelyking woordeboek) Malay (kamus persamaan kimia) Swahili (kamusi ya equation ya kemikali) Irish (foclóir cothromóid cheimiceach) Welsh (geiriadur hafaliad cemegol) Belarusian (слоўнік хімічных ураўненняў) Icelandic (efnajöfnuorðabók) Macedonian (речник за хемиска равенка) Yiddish (כעמיש יקווייזשאַן ווערטערבוך) Armenian (քիմիական հավասարության բառարան) Azerbaijani (kimyəvi tənlik lüğəti) Basque (ekuazio kimikoen hiztegia) Georgian (ქიმიური განტოლების ლექსიკონი) Haitian Creole (diksyonè ekwasyon chimik) Urdu (کیمیائی مساوات کی لغت) Bengali (রাসায়নিক সমীকরণ অভিধান) Bosnian (rječnik hemijskih jednadžbi) Cebuano (kemikal nga equation nga diksyonaryo) Esperanto (vortaro pri kemia ekvacio) Gujarati (રાસાયણિક સમીકરણ શબ્દકોશ) Hausa (kamus din lissafi na sinadarai) Hmong (tshuaj lom neeg txhais lus) Igbo (chemical dictionary ọkọwa okwu) Javanese (kamus persamaan kimia) Kannada (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಘಂಟು) Khmer (វចនានុក្រមសមីការគីមី) Lao (ວັດຈະນານຸກົມສົມຜົນທາງເຄມີ) Latin (equation eget dictionary) Maori (papakupu whārite matū) Marathi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Mongolian (химийн тэгшитгэлийн толь бичиг) Nepali (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Punjabi (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੋਸ਼) Somali (qaamuuska isle'eg kiimikada) Tamil (வேதியியல் சமன்பாடு அகராதி) Telugu (రసాయన సమీకరణ నిఘంటువు) Yoruba (iwe itumọ idogba kemikali) Zulu (isichazamazwi se-chemical equation) Myanmar (Burmese) (ဓာတုညီမျှခြင်းအဘိဓါန်) Chichewa (mankhwala equation dikishonale) Kazakh (химиялық теңдеу сөздігі) Malagasy (rakibolana fitoviana simika) Malayalam (rakibolana fitoviana simika) Sinhala (රසායනික සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය) Sesotho (lik'hemik'hale ea equation ea lik'hemik'hale) Sudanese (kamus persamaan kimia) Tajik (луғати муодилаи химиявӣ) Uzbek (kimyoviy tenglama lug'ati) Amharic (የኬሚካል እኩልታ መዝገበ-ቃላት) Corsican (dizziunariu d'equazioni chimichi) Hawaiian (puke wehewehe ʻōlelo kūmole) Kurdish (Kurmanji) (ferhenga hevkêşeya kîmyewî) Kyrgyz (химиялык теңдемелер сөздүгү) Luxembourgish (chemesche Gleichwörterbuch) Pashto (د کيمياوي معادلې قاموس) Samoan (vailaʻau faʻasino igoa) Scottish Gaelic (faclair co-aontar ceimigeach) Shona (kemikari equation duramazwi) Sindhi (ڪيميائي مساوات ڊڪشنري) Frisian (gemysk fergeliking wurdboek) Xhosa (imichiza equation dictionary)

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(

>