Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ ZnSO4 ra Zn

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Zn (kẽm) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2H2O + 2ZnSO42H2SO4 + O2 + 2Zn

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + ZnSO4 => H2SO4 + O2 + Zn  

Phương trình số #2

2Al + 3ZnSO4Al2(SO4)3 + 3Zn

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + ZnSO4 => Al2(SO4)3 + Zn  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 09:02:49am