Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SiO2 ra B2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra B2O3 (Boron trioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho SiO2 (Silic dioxit) tác dụng vói B (Bo) tạo thành Si (silic) ,trong điều kiện nhiệt độ Nung nóng

Phương trình để tạo ra chất SiO2 (Silic dioxit) (silicon dioxide)

H2SiO3 → H2O + SiO2 2O2 + SiH4 → 2H2O + SiO2 O2 + Si → SiO2

Phương trình để tạo ra chất B (Bo) (boron)

2Al + B2O3 → Al2O3 + 2B NaBH4 → 2H2 + Na + B 2NaBH4 → 3H2 + 2NaH + 2B

Phương trình để tạo ra chất Si (silic) (silicon)

2Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2 2C + SiO2 → 2CO + Si 2Mg + SiO2 → Si + 2MgO

Phương trình để tạo ra chất B2O3 (Boron trioxit) (boron oxide)

3SiO2 + 4B → 3Si + 2B2O3 3H2O + 2B → 3H2 + B2O3 3O2 + B2H6 → 3H2O + B2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:11:05am