Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Mg ra MgCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Mg (magie) ra MgCl2 (Magie clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Mg + 2FeCl32FeCl2 + MgCl2

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => FeCl2 + MgCl2  

Phương trình số #3

2AlCl3 + 3Mg2Al + 3MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Mg => Al + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

3Mg + 2FeCl32Fe + 3MgCl2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => Fe + MgCl2  

Phương trình số #5

2Mg + TiCl42MgCl2 + Ti

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + TiCl4 => MgCl2 + Ti  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Mg + TiCl42MgCl2 + Ti

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + TiCl4 => MgCl2 + Ti  

Phương trình số #7

Mg + 2FeCl32FeCl2 + MgCl2

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => FeCl2 + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + MgMgCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Mg => MgCl2  

Phương trình số #9

Mg + ZnCl2Zn + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + ZnCl2 => Zn + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

FeCl2 + MgFe + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Mg => Fe + MgCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:12:26pm