Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ K ra KBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ K (kali) ra KBr (kali bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Br2 + 2K2KBr

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + K => KBr  

Phương trình số #2

2K + MgBr → 2KBr + Mg

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K + MgBr => KBr + Mg  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 12:55:16pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(