Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CdS ra NO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CdS (Cadmi sunfua) ra NO (nitơ oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HNO3 (axit nitric) tác dụng vói CdS (Cadmi sunfua) tạo thành H2O (nước) S (sulfua) Cd(NO3)2 (Cadmi nitrat)

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO Ba(NO3)2 + H2SO4 → 2HNO3 + BaSO4

Phương trình để tạo ra chất CdS (Cadmi sunfua) (cadmium sulfide)

S + Cd → CdS H2S + Cd(NO3)2 → 2HNO3 + CdS SO2 + 3Cd → 2CdO + CdS

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 NH4NO2 → 2H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất NO (nitơ oxit) (nitrogen monoxide)

3FeCl2 + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3 + 2FeCl3 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO 3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 4H2O + Na2SO4 + 2NO + 3CuSO4

Phương trình để tạo ra chất S (sulfua) (sulfur)

Cl2 + H2S → 2HCl + S 2H2 + SO2 → 2H2O + S 2Mg + SO2 → S + 2MgO

Phương trình để tạo ra chất Cd(NO3)2 (Cadmi nitrat) (cadmium nitrate)

8HNO3 + 3CdS → 4H2O + 2NO + 3S + 3Cd(NO3)2 10HNO3 + CdS → 4H2O + H2SO4 + 8NO2 + Cd(NO3)2 4HNO3 + Cd → 2H2O + 2NO2 + Cd(NO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:15:39am