Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH4 ra HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH4 (metan) ra HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CH4 + 3Cl23HCl + CHCl3

Điều kiện khác: Ánh sáng khuếch tán

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => HCl + CHCl3  

Phương trình số #3

CH4 + 4Cl24HCl + CCl4

Điều kiện khác: Ánh sáng khuếch tán

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => HCl + CCl4  

Phương trình số #4

CH4 + 2Cl2C + 4HCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => C + HCl  

Phương trình số #5

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  

Phương trình số #6

CH4 + 2Cl22HCl + CH2Cl2

Điều kiện khác: Ánh sáng khuyếch tán

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => HCl + CH2Cl2  

Phương trình số #7

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  

Phương trình số #8

CH4 + H2 + WCl66HCl + WC

Nhiệt độ: 670 °C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + H2 + WCl6 => HCl + WC  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 01:39:51am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(