Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3COOCH=CH2 ra (-CH2-CH(OOCH3)-)n

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3COOCH=CH2 (Vinyl axetat) ra (-CH2-CH(OOCH3)-)n (poli(vivyl acetate)) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

nCH3COOCH=CH2(-CH2-CH(OOCH3)-)n

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: p, xt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOCH=CH2 => (-CH2-CH(OOCH3)-)n  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành (-CH2-CH(OOCH3)-)n (poli(vivyl acetate)) ,trong điều kiện nhiệt độ t0 ,trong điều kiện chất xúc tác p, xt

Phương trình để tạo ra chất CH3COOCH=CH2 (vinyl axetat) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất (-CH2-CH(OOCH3)-)n (poli(vivyl acetate)) ()

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-09-25 10:22:06pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(