Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CF2=CF2 ra (-CF2-CF2-)n

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CF2=CF2 (Tetrafloroetylen) ra (-CF2-CF2-)n (poli(tetrafloetilen) ) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

nCF2=CF2(-CF2-CF2-)n

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: p, xt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CF2=CF2 => (-CF2-CF2-)n  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành (-CF2-CF2-)n (poli(tetrafloetilen) ) ,trong điều kiện nhiệt độ t0 ,trong điều kiện chất xúc tác p, xt

Phương trình để tạo ra chất CF2=CF2 (tetrafloetilen) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất (-CF2-CF2-)n (poli(tetrafloetilen) ) ()

nCF2=CF2 → (-CF2-CF2-)n

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:13:31am