Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C2H6 ra C2H4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C2H6 (etan) ra C2H4 (etilen (eten)) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C2H6C2H4 + H2

Nhiệt độ: 500°C Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H6 => C2H4 + H2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành C2H4 (etilen (eten)) ,trong điều kiện nhiệt độ 500 ,trong điều kiện chất xúc tác xúc tác

Phương trình để tạo ra chất C2H6 (etan) (ethane)

C4H10 → C2H4 + C2H6 C2H4 + H2 → C2H6 2CH3Cl + Na → C2H6 + 2NaCl

Phương trình để tạo ra chất C2H4 (etilen (eten)) (ethylene)

C2H6 → C2H4 + H2 C2H5Cl → C2H4 + HCl 2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

C6H12 → C6H6 + H2 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:26:49am