Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C2H2 ra C2H3COOC2H5

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra C2H3COOC2H5 (Etyl acrylat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C2H2 (Axetilen) tác dụng vói C2H5OH (rượu etylic) CO (cacbon oxit) tạo thành C2H3COOC2H5 (Etyl acrylat)

Phương trình để tạo ra chất C2H2 (Axetilen) (acetylene)

2CH4 → C2H2 + 2H2 CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 CaC2 + H2SO4 → C2H2 + CaSO4

Phương trình để tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic) ((c2h5)2nh diethylamine)

CH3CHO + H2O → C2H5OH C2H4 + H2O → C2H5OH C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + Cu2O → CO + 2Cu C + CaO → CaC2 + CO

Phương trình để tạo ra chất C2H3COOC2H5 (Etyl acrylat) (Ethyl acrylate; Acrylic acid ethyl; 2-Propenoic acid ethyl; 2-988; RCRA waste number U-113; NCI-C-50384; Propenoic acid ethyl ester; 2-Propenoic acid ethyl ester; Acrylic acid ethyl ester; Propenoic acid ethyl)

C2H2 + C2H5OH + CO → C2H3COOC2H5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:22:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(