Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ B ra B2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ B (Bo) ra B2O3 (Boron trioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

3H2O + 2B3H2 + B2O3

Nhiệt độ: Nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + B => H2 + B2O3  

Phương trình số #3

3CO + 2B3C + B2O3

Nhiệt độ: 1400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + B => C + B2O3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 06:06:42pm