Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

SO2

công thức rút gọn O2Slưu hùynh dioxit


Sulfurous oxide; Fermenicide liquid; Sulfur(IV) dioxide; Sulfurous acid anhydride; Sulfur(IV)dioxide; Liquefied sulfurous acid gas; Sulfur dioxide; Sulfur(VI)dioxideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 64.0638