O3ozon


OzoneNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 47.99820 ± 0.00090

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D