O2oxi


Oxygen; Oxygen molecule; Liquefied oxygenNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 31.99880 ± 0.00060

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D