Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

NaNO3

công thức rút gọn NNaO3Natri Nitrat


Sodium nitrate; Nitric acid sodium saltNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 84.9947