Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

NaHS

công thức rút gọn HNaSNatri hiđrosunfua


Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 56.0627


khối lượng riêng (kg/m3) 1.79